Skribent - Björn Gustavsson

Kultur

Folkhem och modernism

Från 1932 till 1976 styrde socialdemokraterna Sverige, och i det folkhemsbygge som startade då