Energi För huset

Kraftig ökning av solcellsanläggningar

Per-Åke Hultberg
Solcellsmoduler kopplade till elnätet är nu en allt vanligare syn i våra villaområden. Samtidigt ökar antalet bygglovsansökningar dramatiskt i många kommuner. Betydligt fler är alltså att vänta.

Den totala installerade solcellseffekten i Sverige ökade med 63 procent under 2016. En stor ökning skedde på villa- och småhustak, som idag står för en tredjedel av landets solcellskapacitet. Resterande är främst större fastigheter, bostadsrättsföreningar, företag och lantbruk. Det är alltså uppenbart att det är fler än småhusägare som insett fördelarna med att producera sin egen el från solen.
– Marknaden har växt snabbt under de senaste 5-6 åren, visserligen från en låg nivå. Det handlar om årliga ökningar på mellan 50 till 100 procent. Det är alltså ingen tvekan om att väldigt många gillar tanken på att producera sin egen el, säger Johan Lindahl, talesman på svensk Solenergi.

Det kraftigt ökande intresset har flera ganska självklara förklaringar. Grundläggande handlar det givetvis om ett ökat medvetande om miljö- och klimatfrågor. Att man genom en solcellsanläggning på sitt tak både vill och kan bidra till förnybara energisystem. Den ökade kunskapen hos allmänheten ses också som en viktig delförklaring. Men som alltid är det också i det här fallet till viss del en plånboksfråga.
– Det har varit en kraftig prissänkning. Idag får man fyra gånger mer för pengarna än för tio år sedan. Sedan 2009 finns också ett statligt stöd att få på upp till 30 procent av installationskostnaden. Under 2015 infördes dessutom en skattereduktion som troligen också bidragit till det ökade intresset, säger Johan Lindahl.

Nackdelen med det statliga stödet, som handläggs av länsstyrelserna, är den långa kön på upp till ett par år. Alternativet är att söka ROT-avdrag för arbetskostnaden. Det går snabbare men ger å andra sidan inte lika högt stöd procentuellt sett.

Johan Lindahl, Svensk Solenergi.

Johan Lindahl, Svensk Solenergi.

Så vad kostar det då att installera ett villasystem?
– Man få räkna med mellan 70 000 till 100 000 kronor för en normalvilla, beroende på hur stor anläggning man vill ha. Det styrs också oftast av elkonsumtionen i det enskilda fallet och i undantagsfall av takets yta, säger Johan Lindahl.

Är det lönsamt, eller är det här bara ett alternativ för idealister?
– Det är absolut lönsamt. Åtminstone med dagens elpriser och det stöd som nu finns att få. Det handlar om en återbetalningstid på mellan 12 och 17 år. Därefter är den el man producerar gratis. Livslängden ligger på 25 till 30 år. Det motsvarar en avkastning på kapitalet på ungefär 3 till 7 procent. Men den exakta lönsamheten kan man inte med säkerhet fastslå eftersom den är beroende av elprisets utveckling och potentiella lagändringar.
– En annan viktig aspekt är att man troligtvis höjer värdet på sitt hus. För en köpare är det givetvis attraktivt att elräkningarna är betydligt lägre i ett hus med solceller.

Tror du på en fortsatt lika stark tillväxt som hittills?
– På kort sikt beror mycket på valet i höst och hur mycket en kommande regering vill satsa. Om de nuvarande stöden blir kvar eller inte. Men på sikt är det ser jag det som självklart att solenergin kommer att bli en allt viktigare del i vårt energisystem. Den är en gratis energikälla som vi idag utnyttjar i alldeles för liten utsträckning.


Tänk på att:
  • Använd om möjligt solkartan och räkna på husets potential. (Se nedan)
  • Se över din årliga el- förbrukning för att få rätt dimension på anläggningen.
  • Se till att solcellerna inte skuggas av träd, skorstenar eller andra byggnader.
  • Ta gärna hjälp av oss energirådgivningen i din kommun. Den är både kostnadsfri och kommersiellt oberoende.
  • Ta in offerter från flera aktörer. Många företag gör gratis hembesök.
  • Majoriteten av företagen som tillhandahåller solcellsmoduler finns listade på hemsidan www.svenskolenergi.se, både rikstäckande och lokala företag.

Hur mycket sol strålar på ditt tak?

Ett 40-tal kommuner har solkartor som visar solpotentialen. Den visar dels hur mycket solen strålar på just ditt tak, dels hur mycket el som kan produceras under ett år. Förteckning med länkar till de kommuner som erbjuder tjänsten hittar du här: www.svensksolenergi.se/att-installera-solenergi/solkartorStor geografisk skillnad

Uppåt 15 000 villor runt om i landet har idag solcellsmoduler på sina tak. Ödeshög i Östergötland toppade 2016, följt av Varberg, Vadstena, Boxholm och Arvika. Bland större städer ligger Linköping bra till. Här finns tyliga klustertendenser. Man gör som sina grannar. Även Norrland finns med på solkartan, främst kustremsan. I Inlandet, där det är betydligt glesare med solcellsbeklädda tak, är Östersund det stora undantaget.


Foto i toppen: Svensk Solenergi