Aktuellt För huset

Dags för husesyn

Per-Åke Hultberg
Snart är våren här, åtminstone i landets sydligaste delar. Så frågan är, hur mår huset efter vinterns härjningar? Snö, kyla, fukt och hårda vindar sätter onekligen sina spår.

Det finns många saker att titta på och kanske åtgärda. En hel del skavanker och skador kan vara väl synliga, andra inte. Ta ett par tre varv runt huset i makligt tempo, gå runt och kolla det man brukar kalla husets klimatskal, eller klimatskärm. Det vill säga själva ytterhöljet, fönster, dörrar, fasad och tak. Skriv gärna upp och gör en åtgärdslista.
Att klimatskalet ska vara tätt säger sig självt. Tänk på allt smältvatten som gör allt för att leta sig in under både tak och väggar. Att det kan leda till kostsamma skador säger också sig självt. Vatten är onekligen en av husets farligaste fiender.
Att vintrarna nuförtiden är extra besvärliga för våra hus är det knappast någon som ifrågasätter. Förr vad det kallt, sedan kallare, sedan rejält kallt. Småningom klingade kylan av och våren var i antågande. Nu för tiden varvas varma och kalla dagar om vartannat, hela vinterhalvåret. Plus och minus fram och tillbaka. Det innebär onekligen ökad risk för fuktskador.
Det som kan hända är att regn och snö blåser in i springor och sprickor. När sedan vattnet fryser och smälter, fram och tillbaka under flera månader, blir springorna större och ännu mer vatten och fukt letar sig in. Om det inte åtgärdas i tid kan det leda till allvarliga röt- och svampangrepp.
Kolla speciellt efter synliga tecken på fuktskador. Är fasaden kanske extra fuktig på något ställe? Ta reda på varför och åtgärda. Kan det vara så att takrännan inte gjort vad den skulle, det vill säga samla och avleda vatten? Rensa rännor och stuprör. Laga eventuella skador eller byt ut.

Kontrollera noga utsatta ställen där två material möter varandra. Till exempel skarvar mellan trä och puts och mellan trä och tegel. Det ska vara så tätt att vatten inte kan tränga in. Vid behov, se till att täta. Ibland är fogmassa allt som behövs. På andra ställen är plåt och täckande brädor det som gäller. Byt ut allt fuktskadat trä, ta reda på orsaken och som sagt, åtgärda. Har du tegelfasad, se till att alla tegelstenar och fogar är intakta. Om inte, byt ut det som är skadat.

När fasad, grundmur, takrännor, fönster och ytterdörrar är ordentligt inspekterade är det dags att gå upp på taket, den mest kritiska delen. Eller så är det där du börjar. Det vill säga, den del av huset som är mest utsatt för vatten och därmed också den del där risken att drabbas av en allvarlig fukt/vattenskada är som störst.
Här krävs extra noggrannhet. Här gäller det att inte skynda på. Kolla både utvändigt och inomhus på vinden. Finns det nya synliga fuktfläckar? Kanske det till och med droppar vatten.
Se till att samtliga tak- och nockpannor sitter på plats. Lyft även på några takpannor och kolla hur takpappen mår. Beräknad livslängd är 30-40 år. Har underlagspappen gjort sitt hjälper det inte att takpannorna sitter där de ska. Checka även vindskivor och takfotsbrädor. Fäst allt som sitter löst och laga allt som är skadat.
Titta extra noga runt skorstenen, takfönster, takhuvar. Även om taket i övrigt mår bra så är det just här som vatten riskerar att sippra in. Här måste det vara tätt. Även själva skorstenen måste givetvis kontrolleras. Är den putsad, knacka försiktigt och lyssna efter sprickor. Är det kanske läge för ny puts eller att klä in med plåt?

Till sist, växer det mossa på taket? Det är inte bara fult. Det allvarliga är att mossa nöter och luckrar upp takpannorna med risk för frostsprängning och vattenläckage. Om den får växa fritt kommer det förr eller senare att leda till ett dyrt takbyte.
Som alltid, det lönar sig att i tid leta efter skador, fixa och åtgärda. Och det innan problemen blir större och riktigt kostsamma. Till sist, var rädd om dig. Är du osäker på om du klarar att vistas på taket, anlita ett proffs.


 

Checklista – Kolla framförallt:

– Taket – skorstenen
– Fasaden
– Husgrunden
– Fönster
– Dörrar


 

Åtgärda dragiga fönster och dörrar – nu

Hur har känslan varit i huset i vinter? Tycker du att det har varit för stora energikostnader även i år? Drog det så där oskönt kallt från fönster och ytterdörr? Är det kanske dags att göra det där bytet som varit på tapeten i flera år.
Hur var golven, kalla och dragiga? Fungerade värmeanläggningen som den skulle? Kan det möjligen vara dags för en komplettering, eller åtminstone en översyn? Det finns mycket man som småhusägare kan göra som minskar värmeläckage och därmed även energinotan.
Det här är saker som det kan vara vettigt att planera och åtgärda under de närmaste månaderna, i god tid innan nästa vinter. När det gäller även fönsterbyte, tänk på att det kan vara långa leveranstider.
Det är framförallt en stor investering och är därför inget man gör på en kafferast. I alla fall om man gör det själv. Det vanliga är att anlita en fönsterfirma som tar hand om hela processen. Från att ta fram förslag på fönster som passar just ditt hus till leverans och installation. Jobbet blir fackmannamässigt utfört med garanti.
Det kan visserligen variera mellan olika företag, men många leverantörer ger 10 års garanti på sina fönster. Och inte minst, det går snabbt. Mycket snabbare än man kanske tror. En småhusägare som intervjuades för något år sedan konstaterade glatt, ”De kom en onsdag och redan på fredagen var allt färdigt och de nya fönstren på plats.”


Illustration i toppen: Suzanna Vilkovska/PRAB