Enskilt avlopp

Tankvärd installation

Allt fler väljer att göra om sitt fritids- eller sommarhus till permanentboende. En familj som gjort just detta är familjen Bengtsson som för drygt ett år sedan valde att flytta ut permanent till sitt sommarhus en bit utanför Uppsala. Samtidigt som familjen renoverade badrummet och byggde ut huset föll det sig naturligt att även förbättra avloppslösningen.

Den befintliga avlopps-lösningen bestod av ett utedass och ett system för BDT-vattnet som var gammalt. De var tvungna att förbättra hela systemet, eller helt byta ut det. Att behöva springa ut i snön vintertid för att utföra sitt behov var ingenting som lockade.

Hur gick ni till väga?

– Det vi gjorde inledningsvis var att vi dels besökte ett par mässor, sedan sökte vi mycket på nätet för att försöka komma fram till en lämplig lösning för oss.

Därefter kontaktade de Uppsalas miljökontor för att söka tillstånd och fick ganska snabbt klart för sig att det inte var helt klart att gräva ner vad som helst.

– Fastigheten ligger nära en sjö som omges av ett av regeringen instiftat naturreservat som bland annat innebär förbud mot att belasta sjön med ytterligare näringsämnen.

Detta innebar att valet av avloppsmetoder blev ganska begränsade. Till slut bestämde sig familjen för en infiltrationslösning av BDT vattnet och en sluten tank för WC.

– Vi skickade vi in vår ansökan i samråd med entreprenören Urban Sandberg Entreprenad och fick ganska snart vårt tillstånd att gräva ner både infiltration och sluten tank.

Efter dimensionering av våra behov så valde vi en sluten tank på 6 kubik och räknade med ca 3 tömningar per år säger Peter. Kommunen tar ca 1000 kr plus moms per tömning och Peter tycker det är en själig kostnad. De slutna tankarna har dessutom ett larm som varnar när det börjar bli dags att tömma.

– Gällande infiltrations-lösningen hjälpte Entreprenören oss att hitta ett passande alternativ bland alla produkter och vi fastnade till slut förr ett infiltrationssystem som heter IN-DRÄN plus. IN-DRÄN ersätter spridningslagret av tvättad sten och skapar en ca tio gånger större yta för biohuden att växa på. Konstruktionen för modulen medför att floran alltid har tillgång till syre, även när dämning i modulen uppträder. Infiltrationsytans porer under modulen blockeras inte, samtidigt som de skyddas mot igensättning. Fördelningen av vattnet över infiltrationsytan blir också jämnare med en gynnsam effekt på reningen.

Modulerna läggs i en rad efter varandra med ett spridarrör ovanpå. Hela strängen täcks med fiberduk och återfyllning sker med befintliga jordmassor. Någon fördelningsbrunn behövs inte eftersom anläggningen oftast görs i en sträng.

Hur lång tid tog hela processen?

– Tillståndet fick vi ungefär en månad efter ansökningen, och själva arbetet genomfördes på några dagar. Eftersom det finns så mycket sten på tomten tog det sedan lite tid att göra i ordning tomten till ett bra skick igen.

Är ni nöjda med ert val?

– Mycket. Dels så är vi nöjda med att ha gjort ett miljövänligt val, eftersom BDT-vattnet filtreras på ett bra sätt. Men framförallt så är det såklart bekvämt. På sommaren går det ju bra med utedass, men det ska bli skönt att kunna stanna inne i vinter, avslutar Peter med ett skratt.