Måleri

EU vill tillåta miljöfarlig färg – en prisfråga

Farlig färg är farligt för miljön
Gabriella Lindau
Skriven av Gabriella Lindau
Målarfärg är idag mer miljövänligt och har en högre kvalitet jämfört med förr i tiden. Vi har intervjuat Olof Holmer, VD på SVEFF, Sveriges Färgfabrikenters Förening om hur utvecklingen sett ut och hur man målar miljövänligt idag.

En färg består alltid av ett bindemedel som håller ihop färgen, pigment som färgar och lösningsmedel som gör färgen flytande. Dessa komponenters beståndsdelar är idag helt utan tungmetaller. Förr fanns det alternativ som var miljövänliga men även otroligt giftiga. Det fanns helt enkelt inte den kunskap som finns idag.

Olof Holmer, VD på SVEFF

Olof Holmer, VD på SVEFF

– Pigmentet, det vill säga det som skapar kulören, var inte lätt att få fram förr i tiden. Man fick ta det som natur- och mineralriket erbjöd. Alla pigment var inte skadliga. Järnoxidpigment kunde ge fin rostkulör och är inte ett dugg skadlig. Olika föreningar av bly kunde ge olika kulörer, bland annat vitt. Med hjälp av kadmium, som är en tungmetall som i höga halter är giftig för alla former av liv, kunde gul, orange och röda nyanser skapas. En fördel var dock att man kunde skydda träet då det var giftigt för alla former av organismer. Rent allmänt finns det inget behov av att använda denna typ av pigment idag.

 

Hur skiljer dig dagens färger mot de som användes förr?

– Idag har man lärt sig att tillverka alla kulörer du kan tänka dig av organiska pigment. Genom att blanda olika kulörer kan samtliga kulörer skapas. Utöver organiska pigment används idag även exempelvis titandioxid som inte reagerar med någonting. Det är totalt ofarligt vilket gör att det även används i vissa livsmedel. Färgbranchen har tagit stora kliv i utvecklingen som gör att vi har fått hälsosammare produkter, tekniskt sett är vi idag på en helt annan nivå.

Hur har det påverkat färgkvaliteten?

– Den är avsevärt mycket bättre idag, du kan skapa de egenskaper du vill ha hos en färg. Det som det pratas mycket om är risken för påväxt, men går man ut i samhället idag så ser man att det inte ser så illa ut. Självklart finns det påväxt, men det finns även på stenarna och på husvagnar som stått länge. Så ser ju världen ut. Organismer virvlar runt överallt. Skulle man tillsätta riktigt giftiga komponenter i färg idag genom att till exempel konservera med kvicksilver, så skulle det fungera mot påväxt. Men vad det gäller att motstå kritning, så ser en modern färg likadan ut efter fem år, på ett helt annat sätt än gamla färger. Samtidigt är färger idag mycket mer hälsosamma, med bredare palett, breda tekniska egenskaper och bredare kulörval. Det är inget unikt för färgindustrin. Man kan jämföra det med en gammal Amazon och en ny Volvo V70. Visst har Amazonen sin charm, men det släpper ut mer gifter och är farligare att krocka i.

Hur står sig Sveriges färgindustri jämfört med övriga världen vad gäller miljötänk?

– Europa befinner sig ofta före andra delar av världen och visst är vi i Sverige väldigt på tårna kring sådana här frågeställningar så det är roligt. Vi var tidiga med vattenburna produkter och har en låg toleranströskel för diverse faror. Jag skulle vilja säga att Svensk färgindustri är en av de mest miljöanpassade i världen.

Nu vill dock EU tillåta blykromat som pigment i färger på inrådan av den europeiska kemikaliemyndigheten. Anledningen? Substituten anses vara för dyra. Här i Sverige är både Naturskyddsföreningen och SVEFF helt eniga om att utfasningen av farliga ämnen som blykromat är en viktig del för att nå miljömålet ”Giftfri miljö”, som antagits av riksdagen. Svensk och europeisk industri har redan för länge sedan tagit kostnaderna för utveckling av alternativ och kostnaderna för all byråkrati som omgärdar kemikalier inom EU.

– Vi slutade använda blykromat för 25 år sedan, så det är klart att vi inte har någon lust att få in konkurrens med så dåliga produkter. Varför ska vi ha giftigt bly i färgen när vi tekniskt kommit så långt? Än så länge har förslaget gått igenom alla instanser förutom den politiska. I Sverige är man politiskt på vår linje, men vi får se hur det går om en månad då beslutet ska tas.

Vart är vi på väg just nu inom färgindustrin?

– Mycket av den kemin som finns i färger är, som mycket annat, baserat på petroleum, vilket är en form av ändlig resurs. Förr eller senare måste ersätta det med råvaror från exempelvis skogen. För vad är olja? Jo, det är gamla växter och alger som legat i berggrunden. Viktigt att påpeka är också att den största delen av all petroleum eldas upp, vilket egentligen är det största problemet. Vänder man på det: slutar vi elda upp det och istället använder en liten del till kemin så skulle inte utsläppen vara så stora.

Personligen tycker jag det är spännande att vi på sikt kommer att ha ett direkt biologiskt ursprung på de ingående komponenterna. Den avgörande frågeställningen är priset, det är fortfarande mycket dyrare att tillverka. Jag tror inte att detta kommer dyka upp nästa år eller till och med om fem år, men vi kommer att hamna där. Sedan forskas det på allt möjligt, det är här bara ett utav spåren. Man försöker ständigt att förbättra UV-tåligheten, motstånd mot nedsmutsning och att färg-en ska tåla nötning och vara böjflexibel.

Vad ska man tänka på om man vill måla miljövänligt?

– Det allra viktigaste är att göra jobbet ordentligt och att inse att 75 procent av tiden ska läggas på förarbetet, annars ökar sannolikheten för problem. Det i sin tur leder till att man måste göra om arbetet tidigare, vilket är det sämsta scenariot ur en miljösynpunkt.

Hur viktigt är det att välja miljömärkt färg?

– Vissa kör med märkningar och andra inte. Man ska ha klart för sig att de kan fungera utmärkt utan att ha en stämpel. I första hand är det viktiga att man får det hela rätt. Därför är det bra om man har en kunnig färgfackhandel som kan ge de rätta råden om just ditt hus. Vilket färgsystem, vilken toppfärg, vilka penslar och verktyg. Att få dessa grundläggande saker rätt så det är viktigare än något annat. Det finns märkningar som visar olika saker, en färg kanske är extra miljövänlig, eller mer anpassad för allergiker. Det är upp till var och vilka garantier man vill ha. Men en pålitlig färghandlare med kunskap, det det tycker jag är viktigast att vända sig till så att man får rätt material. Det är inte kul när det blir fel. Det är ett stort jobb, men det är roligt när man får ett bra resultat, så ta inga genvägar!

Vad ska man göra med färgresterna?

– All restfärg ska naturligtvis aldrig hällas ut, utan lämnas in till miljöstation. Där förbränns den under kontrollerade formet så att inga farliga ämnen bildas.