Övrigt

Sista chansen att mäta radon

Oscar Nilsson
Skriven av Oscar Nilsson
Det är hög tid att beställa hem radondosor om du vill hinna mäta under årets mätsäsong som pågår till den 30 april.

Det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige som har för höga radonhalter , uppskattar Strålsäkerhetsmyndigheten.
Eftersom radon varken luktar, syns eller smakar är mätning det enda sättet att upptäcka för höga halter av radon i bostaden. Särskilt viktigt är det för personer som kommer att bo i bostaden under lång tid eller som misstänker att huset är byggt av blåbetong. Om radonvärdet överskrider 200 Bq/m3 bör åtgärder vidtas.

För att resultatet av mätningen ska bli så tillförlitligt som möjligt ska mätperioden infalla under eldningssäsongen, mellan den 1 oktober och den 30 april och pågå under minst två månader. Detta eftersom radonhalten varierar såväl under ett dygn som mellan olika dygn. Om du inte renoverat din bostad rekommenderas du att göra en förnyad radonmätning vart tionde år.

Om man nu gjort en mätning och upptäckt att radonvärdet är för högt är den klassiska åtgärden att förbättra ventilationen och då är det viktigt att inte skapa undertryck i huset. Det finns däremot ingen standardlösning. Varje hus måste utredas från fall till fall.
På samma sätt varierar även kostnaden beroende på vilken åtgärd som sätts in, men det är viktigt att sätta in rätt åtgärder, radonkonsultens insats är med andra ord viktig.

Det finns nu en branschorganisation som heter Svensk radonförening. De har sina medlemsföretag listade. Välj din radonkonsult med omsorg, ta referenser och hör om andras erfarenheter. Har du frågor efter att du gjort en radonmätning, kan du vända sig till sin kommuns miljö- och hälsoskyddskontor.


Barn är extra känsliga för radon. Flickorna på bilden har inget samband med artikeln.