Övrigt

Viktiga valfrågor för villaägarna: Del 1

Per-Åke Hultberg
Landets 2,4 miljoner villaägare är naturligtvis en på alla sätt en brokig skara. Även ekonomiskt och politiskt. Samtidigt finns det en hel del frågor där vi kan ha gemensamma intressen, som i sin tur kan påverka hur vi lägger vår röst i höst.

En högaktuell fråga gäller förmögenhetsskatten, är den på väg tillbaka? Samma fråga kan ställas om arvskatten. Man kan naturligtvis ha olika uppfattningar om vad som är bra eller dåligt, rättvist eller orättvist. En sak kan nog alla vara överens om: det är viktigt att veta var de olika partierna står. Är ni för en återinförd förmögenhetsskatt eller inte?
– De som drabbas skulle vara helt vanliga familjer som bor i hus med högt taxeringsvärde, säger Roger Lindahl, regionchef Villaägarnas Riksförbund, region Mitt och Öst. Han ger ett par exempel.

Barnfamiljer fick flytta eftersom de inte hade att råd att bo kvar.

Bor man i ett hus med taxeringsvärde på 4 miljoner kronor, och det är ju långt ifrån ovanligt, så skulle boendebeskattningen öka från 7812 kr till 22 812 kr. Med taxeringsvärde 5 miljoner skulle skatten landa på 37 812.
– Vi vet ju hur det var innan 2007, då förmögenhetskatten försvann. Barnfamiljer fick flytta eftersom de inte hade att råd att bo kvar. Är det så vi vill ha det? Eller som någon politiker förslog, belåna huset till att betala skatten. Det kanske skulle kunna vara en bra fråga att ställa till de olika partierna: ”Håller ni med om det”.

Skulle dessutom fastighetskatten återinföras, vilket har föreslagits, skulle den totala boendebeskattningen bli 55 000 kr vid taxeringsvärde 4 miljoner, respektive 80 000 kr vid taxeringsvärde 5 miljoner kr.
– Det säger sig självt att det skulle slå jättehårt för väldigt många villaägare. Man måste ju förstå att man inte per automatik är förmögen bara för att man bor i en högt taxerad fastighet, menar Roger Lindahl.

Vill politikerna se en rörlig bomarknad så är det här något de borde se över

Att de nya amorteringskraven gör det besvärligt för unga att ta sig in på bostadsmarknaden är ingen hemlighet. Det gäller även barnfamiljer på väg att köpa sitt första hus. Lika svårt kan det av andra skäl vara för äldre att flytta från sin allför stora villa. Man har helt enkelt inte råd på grund av de så kallade ”flyttskatterna” som en försäljning skulle innebära.
– Det slår så hårt att många avstår från att sälja, trots att det finns en stor efterfrågan från barnfamiljer som både vill och kan köpa. Det här är ett välkänt problem. Vill politikerna se en rörlig bomarknad så är det här något de borde se över, konstaterar Roger Lindahl.

Han lyfter fram ytterligare några områden som borde aktualiseras inför valet höst. En fråga som legat i malpåse under några år är de helt orimliga gatukostnader som kan drabba enskilda villaägare.
– Det kan vara en gata i ett villakvarter som ska förlängas. Istället för att det läggs på det allmännas konto väljer många kommuner att skicka räkningen till de befintliga villaägarna, vilket ju är helt förskräckligt, säger Roger Lindahl. I vissa fall har det handlat om flera hundratusen kronor per hushåll.
– Det skulle vara tryggt att inför valet höra från politiker att möjligheten att debitera fastighetsägare för gatukostnader ska tas bort. Det är en jätteviktig fråga som inte så mänga känner till.

Vad desto fler är högst medvetna om är oron över att drabbas av inbrott. Bostadsinbrotten har ökat kraftigt, framförallt i Storstockholm.
– Här krävs kraftsamling från samliga partier att ta viktiga politiska beslut. Vi vill att polisen och regeringen ska prioritera villainbrotten så att vi får en varaktig minskning, avslutar Roger Lindahl.


Vilket parti väljer du?

I år är det återigen dags att göra ditt partival. För att underlätta för dig som villaägare kommer vi varje månad att publicera partiernas svar på de mest aktuella villafrågorna.