Sponsrat

Vacuumtoalett både prisvärt och miljövänligt

Villatidningen
Skriven av Villatidningen
För husägare med enskilt avlopp kan en snålspolande, luktfri och miljövänlig vacuumtoalett från Jets vara den ultimata toalösningen. Där en traditionell vattenklosett oftast har ett blandavlopp, separerar vacuumtoaletten gråvattnet – vattnet från bad, disk och tvätt – och svartvattnet – toalettavfallet. Svartvattnet står för bara cirka 10 procent av allt förbrukat vatten, men är det som står för flest föroreningar och smittorisker.

– Med ett källseparerat avloppssystem från Jets slipper du bekymra dig och kan enkelt separera grå- och svartvattnet från varandra. Svartvattnet transporteras bort från fastigheten till en sluten tank, förbrännings- eller biotank som töms vid behov. Gråvattnet renas i vår gråvattenreningsanläggning med hjälp av en biologisk rening på burk, Ecomotive, för att därefter infiltreras och återföras till grundvattnet, säger Anders Markstedt på Jets och tillägger att anläggningen behöver tömmas på slam endast en gång per år för permanentboende. Inga extra kemikalier behöver tillsättas eftersom anläggningen bygger på en biologisk process.
– Det är en säker lösning för både hälsa och miljö!

En normalstor villa sparar 50 000 liter vatten per år med en vacuumtoalett, då den bara konsumerar 0,5 liter vatten per spolning. Vacuumtoalettens spolningsfunktion består av en pump (vakuumarator) och en tank. Till skillnad från en traditionell gravitationstoalett så är det inte vatten som transporterar toalettavfallet utan luft. Pumpen kan om man vill köras med ett batteri som kan laddas av en solcellspanel men kan även köras med vanlig nätspänning. Vakuumtoaletterna ansluts till trycksatt vatten, men om man har enklare förhållanden i sin stuga kan man istället ansluta en vattendunk med tex exempelvis regnvatten. En dunk på 25 liter räcker till cirka 50 spolningar. Detta innebär att den här toalettlösningen ger en mycket låg el- och vattenförbrukning.

– Vacuumtoaletten är självklart optimal för fritidshuset och villan med enskilt avlopp, men faktiskt också för hus som har kommunalt vatten och är anslutet till kommunalt VA. Som extratoa i exempelvis källaren kan vacuumtoan bli ett bra komplement. Man slipper kostsamma rördragningar, samtidigt som man får en hygienisk och kostnadseffektiv toalett. Som alltid vid den här typen av tillbyggnader krävs tillstånd från kommunens byggnadsnämnd, konstaterar Anders Markstedt.
En komplett anläggning med vakkumtoalett kostar ca 50 000 kronor. Installations och underhållskostanden är mycket låg och den håller för cirka 400 000 spolningar, en hel livstid!

Klicka här för att komma till Jets

jets_logo