Snygg och trygg – välj rätt port

2024-06-16
Vad behöver man tänka på när man skaffar ny garageport? Säkerheten får man absolut inte tumma på naturligtvis, men det finns även andra aspekter att ta i beaktning. Här kommer tips och råd inför bytet.

Garageporten har sedan länge varit till för att uppfylla en praktisk funktion. Säkerheten kommer såklart i första hand, men idag har det estetiska blivit allt viktigare. Dessutom höjer det förstås ofta värdet på huset. Har det blivit dags för ett byta, välj gärna porten i en stil som harmonierar med huset. Garageporten tar trots allt upp en stor yta jämfört med husets andra dörrar, väg därför in helheten. Vad omges porten av för miljö, vetter den mot gatan eller en fin innergård? Ska den vara markerad eller diskret? Är storleken rätt? Men även detaljer som beslagning och praktiska funktioner spelar in. Med sensorer och fjärrkontroll blir garageporten till exempel lättare att öppna – och du slipper gå ut när det faller regn.

Det du behöver tänka på inför monteringen av garageporten är att anlita utbildad personal, som har behörighet att certifiera motordrivna portar. Det finns tyvärr vissa lycksökare och uppstickare i branschen som saknar detta, så var noga med vilka du väljer. Det ska vara säkert! Företaget ska ta det fulla ansvaret för att allt fungerar och passar som det är tänkt. När du beställer din port kan det vara skönt att anlita en firma som även tar med den gamla porten för deponi, så man slipper allt krångel.

Se till att du har en bra olycksfallsförsäkring. Har du en gammal garageport som skadar en människa på grund av att det är något fel på den kan man behöva göra en prövning om det finns något skadeståndsansvar mot dig som äger byggnaden. Beror olyckan på felmontering riktas anspråket istället mot leverantören. Det händer då och då att garageportar skadas av påkörande bil eller att en bil blir skadad av en garageport, exempelvis för att fordonet inte framförts i harmoni med garageportens stängning eller öppning. Om bilen skadas täcker bilförsäkringens vagnskademoment skadorna medan villaförsäkringen gäller för skada på byggnaden vid en trafikolycka, det vill säga skador på garageporten på grund av påkörning.

Regelverk

Inom EU finns det en del olika regler för portar, som man måste följa. Din garageport behöver till att börja med vara bestyrkt mot byggproduktförordningen genom CE-märkning och prestandadeklaration. Dessutom måste motordrivna portar uppfylla maskindirektivets hälso- och säkerhetskrav. Här är det extra viktigt att vara uppmärksam på själva installationen. Den som installerar eller monterar en port som har släppts ut på marknaden ska säkerställa att produkten uppfyller direktivets krav efter åtgärden. Installationen kan ingå i bestyrkandet mot maskindirektivet. Den som installerar ska då vara utsedd som representant åt tillverkaren och upprätta en försäkran om överensstämmelse. I övrigt är garageportar undantagna från Boverkets krav på regelbunden besiktning såvida de är för enskilt bruk och ligger i anslutning till småhus.

Vanliga garageportar

• Dubbeldörrar
• Skjutportar
• Takskjutportar
• Vipportar

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.