Snart helt elektrifierad bilpark

Redaktion

Vilka nyheter finns inom bilvärlden 2022? Här kommer experternas sammanfattning av de mest intressanta nyheterna under året hittills.

Det mest intressanta i år är inte enskilda modeller eller teknik, utan bredden i det utökade utbudet, där i princip alla varumärken lanserar laddbara elfordon i alla tänkbara karossmodeller och prisnivåer. Det säger Emmi Jozsa på branschorganisationen Mobility Sweden (f. d. Bil Sweden).

Enbart i Europa lanseras i år hundratals nya laddbara modeller. Flera personbilstillverkare kommer med modeller baserade på helt nya plattformar, opti-
merade för eldrift. Även elektrifieringen av lätta lastbilar och stadsbussar har tagit fart.

– Nybilsförsäljning av personbilar och lätta lastbilar är även först ut med att få lagkrav för nollutsläpp från år 2035. Lagen är under förhandling, men EU har föreslagit att efter 2035 får enbart rena elbilar och vätgasbilar säljas.

Marcin Stepman, fordonsexpert på Blocket, ger en likartad bild av utvecklingen. Han säger till Villatidningen att 2022 är året då samhället verkligen börjat accelerera i riktning mot en fullständigt elektrifierad bilpark.

– Efterfrågan är enorm för både begagnade och nya elbilar – det ser vi på annonsvisningarna på Blocket. Intresset späs på genom extremt höga drivmedelpriser och att fordonsskatten bonus/malus förändras till årsskiftet, där bonusen för elbilar går ner från 70 000 till 50 000 kr.

Viktigaste branschnytt första halvåret enligt Mercin Stepman: Rekordhöga drivmedelspriser; extrem komponentbrist (innebärande långa leveranstider på nya elbilar); coronalockdown i Kina (vilket resulterat i långa leveranstider på nya elbilar); elbilsboom (nästan fördubbling av antalet registrerade elbilar); kraftiga förändringar i fordonsskatten (bonus/malus).

Elbilsutvecklingen kan komma att hämmas av dramatiska prisökningar på en rad viktiga råvaror som behövs för tillverkningen. Exempelvis har priset på litium stigit 1 000 procent sedan förra året. Enligt det internationella energiorganet IEA utgör råvaror som litium och nickel mer än hälften av batterikostnaden.

Enligt Blocket steg priset på elbilar med rekordhöga 55 procent under årets första halvår. Medianpriset för en elbil är nu 520 000 kronor – motsvarande pris för en bensinbil är 189 000 kr.

Årets bilmässor

Årets bilmässor världen över vittnar om en fordonsmarknad i dramatisk omgestaltning. Svårigheter av olika slag triggar samtidigt nya innovationer och möjligheter. Flera fordonsexperter Villatidningen varit i kontakt med ser positivt på möjligheterna till nya tekniska genombrott. Elbilsmässan i Solna i våras exponerade mängder av elbilsnyheter uppställda på Friends Arena. På en yta 10 000 kvadratmeter visades mängder av elbilar, elcyklar och elskotrar. I Göteborg blir det bilmässa den 2-4 december; nyheter av alla de slag på 20 000 kvadratmeter i Svenska mässans lokaler. I övrigt är det som vanligt stora bilmässor världen runt; till de största hör Silicon Valley International Auto Show (i augusti) och den årliga mässan i Detroit, där nya både konceptbilar och färdiga modeller av alla de slag ställs ut.

Aktuellt på bilmarknaden

Under första halvåret 2022 registrerades 144 182 nya personbilar, vilket är en minskning med nära 17 procent jämfört med i fjol. Nästan var tredje personbil var en elbil, och mer än varannan en laddbar bil. Samtidigt fortsätter utbudsproblemen att påverka marknaden, med en total efterfrågan i konsumentledet som fortfarande är större än utbudet av fordon. Stora störningar i globala leverantörskedjor fortsätter att slå hårt mot fordonsindustrin till följd av både kriget i Ukraina och Kinas nedstängningar på grund av pandemin. Kombinationen av produktionsstörningar, höjda energipriser, höjda kostnader för insatsvaror och transporter, svag krona och den allmänna oron får konsekvenser på den svenska fordonsmarknaden och medför både längre leveranstider och högre kostnader. (Mobility Sweden)

Foto toppbild: Tesla