Dagens värmepumpar enormt mycket bättre

Per-Åke Hultberg

Värmepumpar är sedan decennier ett väletablerat begrepp för uppvärmning av våra bostäder. De olika varianterna som är anpassade för olika behov, hustyper och lägen i landet, har idag en viktig funktion i den gröna omställningen.

Värmepumpar dominerar idag villaägarnas val av uppvärmningssystem. De senaste årens skenande elpriser tillsammans med miljöaspekten har gjort en redan stark marknad ännu hetare. Efter en ganska trög start på 1970- och 80-talen började försäljningen av värmepumpar för småhusmarknaden ta fart under 90-talet. En utveckling som sedan dess accelererat i full fart fram till idag.

Mattias Järvinen, teknisk expert och branschutvecklare på Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen.

– Vi ser ingen tendens till avmattning. Teknikutvecklingen går hela tiden framåt. Faktum är att hela 35 procent av alla värmepumpar som säljs idag ersätter en befintlig anläggning, säger Mattias Järvinen, teknisk expert och branschutvecklare på Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen. Många villaägare sitter på gamla produkter, bergvärmeanläggningar som kanske installerades för 20–25 år sedan. Då är det kanske är dags att byta. Moderna bergvärmepumpar är enormt mycket bättre och effektivare, betonar Mattias Järvinen. Det gäller även luftvärmepumpar, som blivit betydligt effektivare och ger idag värme åtminstone ner till minus 10 grader. Vad gäller bergvärmepumpar så var de tidigare inte dimensionerade för hela värmebehovet. Elpatronen gick då in som backup under kalla dagar. Idag när borrhålet är djupare och tekniken bättre och effektivare täcks hela värmebehovet.

– Det gör att man inte längre behöver någon förstärkning med elpatron. I nya maskiner kopplas den bara in vid haveri. Det innebär givetvis en billigare uppvärmning, poängterar Mattias Järvinen. För närvarande finns omkring 1,5 miljoner värmepumpar varav cirka 600 000 är berg- eller jordvärmepumpar. Och efterfrågan är som sagt fortsatt stark, där höga elpriser, bekvämlighet tillsammans med miljöaspekten spelar stor roll. Under förra året såldes hela 220 000 anläggningar, varav luft-luftvärmepumpar, som är den enklaste och billigaste varianten, stod för hela 150 000 enheter.

– En luft-luftvärmepump kompletterad med en varmvattenberedare med värmepump är ett bra alternativ för dem som saknar vattensystem och inte heller är beredda på att göra en sådan ganska omfattande installation. Det är främst en bra komplettering i småhus med direktverkande el, förklarar Mattias Järvinen. Ett alternativ är en frånluftsvärmepump som ger både värme och varmvatten. Den tar värme från inomhusluften och är en mycket vanlig lösning i nyproducer-
ade villor. Det vill säga täta och energisnåla hus med bra ventilationslösningar och låg energiförbrukning. Bergvärme som är den dyraste men samtidigt det mest effektiva alternativet bland värmepumpar stod för cirka 30 000 av de 220 000 sålda anläggningarna 2022. Bergvärme är en stabil värmekälla genom att den hämtar ”gratis” energi som är lagrad i berggrunden. Där det inte funkar kan jord- och sjövärmepump, som bygger på samma princip, vara ett alternativ.

– I samtliga fall handlar det om hus med relativt stort behov av både uppvärmning och varmvatten, säger Mattias Järvinen. Luft-vattenvärmepump är en billigare uppvärmningsform som precis som bergvärme, förutsätter ett vattenburet system.

– Det är ett starkt alternativ, främst i södra Sverige. Den klarar dock inte alltid så låga utomhustemperaturer som ibland förekommer i norra Sverige. Det är alltid viktigt att man tänker på både ljudet och kondensvattenavledningen från utedelen. Oavsett vilken värmepump du har är det viktigt med kontinuerlig översyn för att säkerställa att allt fungerar optimalt. Det viktigaste kan man för övrigt enkelt göra själv. Och det genom att kolla så att elförbrukningen inte plötsligt sticker i väg utan håller samma nivå som tidigare år. Dina gamla fakturor vet att ge besked.

Illustration: SKVP

Värmepump för miljön

  • Värmepumpsvärme är klassat som förnybar energikälla av Energimyndigheten.
  • Värmepumpar för uppvärmning ses som en viktig del i omställningen till ett mer hållbart samhälle.
  • Värmepumpar förbrukar cirka 2,5–5 gånger mindre energi än de ger ifrån sig.
  • Värmepumpar ger mycket liten miljöbelastning eftersom mellan 60–80 procent av energin ursprungligen kommer från solen.
  • Genom att använda smart styrning kopplad mot timpristaxa kan man låta värmepumpen producera mer värme när elen är som billigast.
  • Genom att köpa grön el, det vill säga el producerad från förnyelsebara energikällor, blir bidraget till växthuseffekten i princip noll.

Kyla från värmepump

Visste du att du kan använda en värmepump för kyla? Lika bra som den är för att värma ditt hem kan den också ge svalka i huset.

Luft/luftvärmepump 
Alla luft/luftvärmepumpar kan kyla och kan därmed användas som luftkonditionering (AC) när det är varmt ute. Kylan är perfekt för exempelvis ett sovrum.

Bergvärmepump
Frikyla utvinns i det närmaste gratis genom att den kyla som finns i berggrunden pumpas upp, för att sedan spridas i huset via en eller flera fläktkonvektorer. Sådana kan behövas för att avleda kondensvatten.

Luft/vattenvärmepump  
På samma sätt som vid bergvärme kan en luft/vattenvärmepump ofta växlas om för att producera kyla, då gärna också mot ett separat system med fläktkonvektorer.

Foto toppbild: Big Stock