Planera för avlopp

Oscar Nilsson

Publicerad: 2024-06-18

Dags att planera för nytt enskilt avlopp? Här kommer råd och tips för en lyckad installation!

Är du ingen avloppsexpert från början, gör du klokt i att börja din avloppsplanering med att läsa på. Då blir du både en bättre beställare av produkter och tjänster och en starkare motpart gentemot myndigheten.
För att veta vilken teknik som är lämplig för din anläggning kontaktar du miljökontoret i din kommun och tar reda på vilka krav som ställs och vilka förutsättningar som finns på just din tomt.
De krav som ställs kan du använda som utgångspunkt i diskussioner med entreprenörer, konsulter och tillverkare för att ta reda på vilka tekniker som du får välja bland. Fråga även vad som ska ingå i en ansökan/anmälan, det är nämligen olika i olika kommuner.
En entreprenör eller konsult kan hjälpa dig att planera anläggningens utformning och senare bygga den. Du bör också kunna få hjälp med ritningar och andra handlingar som ska bifogas ansökan.
Om det finns risk för förorening av vattentäkter eller om markförhållandena i området gör det problematiskt att anlägga ett enskilt avlopp bör du alltid anlita en konsult för en utredning av risker och möjligheter med olika avloppslösningar.

När du valt teknik kan du ansöka om tillstånd, även detta kan du få hjälp med av den du anlitat. Tänk på att en korrekt ifylld blankett förenklar handläggningen och förkortar handläggningstiden.
Först när du fått ett skriftligt beslut från din kommun om tillstånd kan anläggningen börja byggas.
Gör upp med entreprenören om tidsplan för arbetet. I vissa kommuner måste även en bygganmälan göras till byggnadsnämnden minst tre veckor innan arbeten som berör anordningar för vatten och avlopp påbörjas.
När anläggningen är slutbesiktigad och godkänd kan den tas i drift. Se till att du har all information som är nödvändig för att du själv ska kunna sköta din anläggning.  Om det finns särskilda villkor för driften av anläggningen i tillståndet från miljönämnden är det du som fastighetsägare som är ansvarig för att dessa uppfylls, även om du lejt ut detta i form av ett service- eller driftsavtal.

5 steg till din nya avloppsanläggning

  1. Testa ditt avlopp. Lär dig mer om avlopp och ställ diagnos på din befintliga anläggning. På avloppsguiden.se finns bland annat en checklista för egenkontroll och hänvisningar till användbar information.
  2. Kontakta din kommun. Miljönämnden i din kommun avgör vilka krav som ska ställas på din avloppsanläggning.
  3. Anlita entreprenör. Du kan få hjälp med allt från val av teknik till ansökan om tillstånd.
  4. Ansök om tillstånd. Du får inte påbörja anläggningen innan du fått tillståndet.
  5. Anläggning och drift. Tänk på att det alltid är du som fastighetsägare som är ansvarig för din avloppsanläggning.

Läs mer på avloppsguiden.se