Spännande nyheter inom solel

Maria Zaitzewsky Rundgren

Publicerad: 2024-07-16

Lars Andrén, energiexpert. Foto: Svensk Byggtjänst.

Ända sedan fransmannen Edmond Becquerel 1884 förstod att man kunde omvandla solens strålar till elektricitet har solcellsmarknaden utvecklats. De senaste decennierna har innovativa tekniska lösningar gjort att solpaneler har seglat upp som ett miljövänligt, smart och framför allt lönsamt energialternativ för såväl villaägare, bostadsrättsföreningar och industrier som lantbruk.

Ett teknikområde som växer på den svenska marknaden är så kallade fasad- och takintegrerade solpaneler. Det innebär att konventionella byggmaterial – exempelvis en träfasad – byts ut mot solpaneler som täcker hela fasaden. Intrycket blir en snygg glasfasad, med ett modernt uttryck, där den integrerade solpanelen även får en sekundär funktion för byggnaden, förutom att primärt producera solel.
Lars Andrén, rådgivare, författare och föreläsare med solenergi som specialitet, berättar att det finns industribyggnader vars fasader helt och hållet består av solpaneler – i alla väderstreck. Det ger en enhetlig och läcker design. Däremot är det mera ovanligt på privata villor.

– På småhus väljer man ofta att enbart låta solpanelerna täcka takytan, vilket blir mest lönsamt och betydligt enklare rent praktiskt, säger han.
Dubbelverkande solpaneler ökar också på marknaden. Konventionella solpaneler vinklas mot söder och behöver en större areal för att inte skugga varandra, medan de dubbelsidiga placeras vertikalt, vilket gör att de tar upp en liten markareal. Den här typen av solpaneler lämpar sig speciellt bra när solpanelerna ska kombineras med odling, men de passar även bra som balkongräcken och för solavskärmning, där så behövs.

En annan nyhet är hybridpaneler som både ger värme och el. Genom att kyla solcellerna bibehålls eller ökar verkningsgraden, framför allt vid varmt väder. En hybridpanel kan på så sätt både generera el till byggnaden och, tillsammans med en värmepump, bidra till uppvärmningen och varmvattenbehovet. Sålunda kan solenergin i samverkan med en värmepump stå för en stor dela av energibehovet till en villa eller ett flerbostadshus.

När blir det möjligt att driva ett helt hus på enbart solenergi?
– Rent hypotetiskt skulle de gå att driva ett hus med solenergi. Men i Sverige har vi långa perioder med lite solstrålning och stort värmebehov, det vill säga under vinterhalvåret, och då blir det naturligtvis svårare. Med olika former av energilager ökar möjligheterna att göra solenergin heltäckande. Det behövs dock viss teknikutveckling och framför allt kostnadssänkningar för att det ska bli intressant.
Lars Andrén menar att nya hus inte kräver så mycket energi eftersom de är välisolerade och har el-effektiv utrustning. Takarean på ett småhus är fullt tillräcklig för att med solpaneler generera den energi (el) som behövs för huset. Men eftersom solinstrålningen inte sammanfaller med behovet för villaägaren, får man sälja överskottsel på sommaren som sedan köps tillbaka på vintern.

På så vis kan man säga att huset klarar sin energiförsörjning med solenergi, även om det sker genom en balansering med elnätet.

Foto toppbild: Region Skåne.