Lönsamt även till fritidshuset

Oscar Nilsson

Publicerad: 2024-07-16

Priserna på solceller sjunker samtidigt som tekniken hela tiden förbättras. Det är med andra ord ofta lönsamt att investera i solceller till sommarstugan.

De senaste åren har det blivit betydligt billigare med solceller vilket gör att det kan vara lönsamt att installera även på fritidshuset. För en genomsnittlig sommarstuga så räcker oftast en solcellsanläggning på 5 kW. En sådan anläggning täcker behovet för hela fritidshuset inklusive all utrustning med el. Kostnaden för att köpa en sådan anläggning ligger på cirka 85 000 efter skatteavdraget för grön teknik.

Under sommarhalvåret, om  du inte nyttjar någon el för uppvärmning, så kommer du under dagarna att producera ett överskott av el som du säljer direkt till ditt elbolag. Du får alltså dels intäkter som kommer att täcka upp de kostnader du har för att köpa viss el till sommarstugan då dina solceller inte producerar el, men även ytterligare inkomster som kommer innebära att du varje år får pengar tillbaka från elbolaget.

3 steg till solpaneler till fritidshuset

 1. Se över förutsättningarna.
  Kolla taket. Är det skuggfritt? Kommer det att hålla i ytterligare 25-30 år? Gör en takbesiktning om du är det minsta osäker. Om taket inte är optimalt, kan man ofta installera solpanelerna på marken istället.

 2. Beställ in offerter.
  Ta reda på stugans elförbrukning per år för att få pris för en lämplig storlek på anläggningen. Jämför offerter från minst tre olika solcellsinstallatörer. Om din stuga inte är kopplat till elnätet idag är det viktigt att du uppger detta i samband med din förfrågan, då detta kräver lite extra planering. En bra sida att ta in offerter på: solcellsofferter.se

 3. Undersök möjligheterna till avdrag.
  Genom att använda avdraget för grön teknik får du 20 procent tillbaka på din totalkostnad när du köper solceller inklusive installation.
  Det finns dock vissa bestämmelser att förhålla sig till, så säkerställ att du har rätt att nyttja avdraget även på din sommarstuga.