Online-utbildningen för arbete på hög höjd

Jonas Malmkvist

Fallskyddsutbildningen.nu (Online) är den modernaste och effektivaste online-utbildningen för arbete på hög höjd i Sverige.

  • Eleven utbildar sig online med professionella instruktörer med hjälp av videoavsnitt där eleven får följa med ut i miljöer som kräver fallskyddsutrustning och fallskyddsutbildning.
  • Eleven kan när och var den själv önskar utbilda sig enkelt och kostnadseffektivt för att kunna arbeta på hög höjd.
  • Eleven får sitt utbildningsbevis direkt efter slutfört och godkänt prov som en PDF och kan få det kopplat till ID06 eller om man önskar ett plastkort så ordnar vi det.

Vi ser att några tyvärr glömmer bort vikten av att kontinuerligt utbilda sig för att arbeta på höjd över två meter. Det är alltid arbetsgivarens ansvar att ansvara för att personalen har kompetens att arbeta på hög höjd.

Fallskyddsutbildningen har ett mycket bra samarbete med Villatidningen.
Villatidningen skapar möjlighet att även arbeta B2B med andra kunder som annonserar i Villatidningen, vilket skapar ett stort mervärde för Fallskyddsutbildningen.nu.

När våra kunder inom B2B ser fördelen med att utbilda sig genom Fallskyddsutbildningen.nu, så berättar de i sin tur för sina ”villa-kunder” om vikten av att ha kompetens om att arbeta på hög höjd. Detta när konsumenten själv behöver gå upp på taket eller på annan höjd över två meter.

Via Villatidningen kommer vi i kontakt med solcellsföretag, takläggare, sotare m.fl. som har behov av fallskyddsutbildningar. Detta blir ett win-win för alla parter som annonserar i Villatidningen.

Jonas Malmkvist
Fallskyddsutbildningen.nu

www.fallskyddsutbildningen.nu
Telefon: 010-161 54 54