Vanlig WC som en gammal bensinbil

Gabriella Ajax

En vanlig vattentoalett förbrukar ungefär en femtedel av hushållets vatten. Tur att det finns både smartare och mer miljövänliga alternativ! Vilket passar ditt fritidshus? Här kommer råd på vägen.

I hus och lägenheter med vattentoaletter så spolas i snitt en femtedel av hushållets vatten bort – vattenresurser som i en bra värld hade kunnat användas till något annat. Idag finns det långt bättre toalettlösningar som utöver att spara på vattnet, också kan användas som jordnäring.

En vattentoalett kan jämföras med en gammal Volvo V70. Den gör jobbet, men slukar stora mängder rent vatten. Dagens motsvarigheter till hybrider och elbilar finns i form av torrtoaletter och vakuumtoaletter.

– Nuförtiden finns det moderna torrtoaletter som mer liknar en vanlig toalett än ett utedass till utseendet, säger Katarina Knutsson, redaktör på VA-guiden. Även om man vill ha en vattentoalett, så är det inte säkert att det är tillåtet om den ska anslutas till ett enskilt avlopp. Det kan bero på vattenbrist, att avloppet riskerar att förorena naturen eller en närliggande dricksvattenbrunn.

Vilka är då alternativen?
Den typ av toalett som du enklast kan utnyttja växtnäringen med är en urinsorterande torrtoalett. Urinsepareringen underlättar också själva hanteringen av restprodukterna. Med en vakuumtoalett så samlas allt avfall i en sluten tank som töms av kommunen. Växtnäringen kan utnyttjas om kommunen har ett system för detta.

– Eftersom vakuumtoaletten använder vatten kan den upplevas mer lik en vanlig WC och spolljudet är faktiskt mycket lägre än på tåg- och flygplanstoaletter, säger Katarina Knutsson. Med en förbränningstoalett blir det totala avfallet bara några deciliter aska per person och månad vilket gör alternativet luktfritt.

Behöver jag tillstånd för att koppla på en ny toalett?
– Du behöver kolla med miljökontoret i din kommun. Vissa byten behöver anmälas och för vissa toaletter krävs ett nytt tillstånd. Om du till exempel har en torrtoalett och vill sätta in en vattentoalett behöver du ett nytt tillstånd. Men om du har en toalett och ersätter den med en ny av samma typ så behövs varken anmälan eller nytt tillstånd.

Du kan också behöva en helt ny avloppsanläggning om en förändring görs som gör att avloppets kapacitet inte längre är tillräcklig.

– Vanligtvis är en avloppsanläggning gjord för att klara av att fem personer bor i huset. Om du bygger ut så mycket att fler än fem personer bedöms kunna bo i huset, till exempel om du bygger ett Attefallshus, så kan du behöva en ny avloppsanläggning. Kolla med din kommun hur de bedömer!

Läsvärt

På avloppsguiden.se kan du bland annat läsa mer om: Alla olika typer av toaletter. Hur man installerar vakuumtoalett i olika hustyper. Hur du gör för att gödsla med urin och det fasta avfallet.

Varför är det standard att installera vattentoalett i vanliga villor och lägenheter när det finns smartare alternativ?

– Ibland är vi människor ganska konservativa, men det kan jag även ha förståelse för. Avloppet kostar mycket pengar och det är viktigt att allt fungerar, säger Katarina Knutsson. När det gäller lägenheter så krävs det att man bygger in systemet från början. I Helsingborg har man nu byggt ett helt kvarter med vakuumtoaletter. Torrtoaletter används fortfarande nästan bara i fritidshus.

Alternativ till WC

1. Förbränningstoalett
Allt toalettavfall förbränns vid hög temperatur i en brännkammare med hjälp av el eller gasol. Några deciliter aska per person och månad blir kvar, som kan spridas i trädgården.

2. Vakuumtoalett
Har extremt snål vattenförbrukning. Toalettavfallet transporteras med vakuum, vatten används bara för att skölja toalettskålen.

3. Komposterande toaletter
I en mulltoalett bryts fekalier och toalettpapper ned till mull på biologisk väg och kan sedan användas som jordförbättringsmedel. Det finns även produkter som skiljer vätskan från det fasta i en separator som då går vidare för rening. Ett traditionellt utedass är den billigaste och enklaste lösningen. Det kan på ett enkelt sätt kompletteras med en urinsorterande insats.

4. Urinsorterande torrtoalett
Eliminerar nästan alla utsläpp från avloppet till naturen. Urin är dessutom ett snabbverkande gödselmedel med minimal risk för smittspridning.

Foto toppbild: BigStock