Service ger längre liv

Per-AkeHultberg

Har du någon form av värmepump, ja då är du sannerligen inte ensam. En klar majoritet av landets småhusägare har uppenbarligen fastnat för värmepumpens fördelar. Kanske för att den kräver så pass lite av dig. Den bara går och går, eller…?

Värmepumpar är utan tvekan populära. Men som allt annat behöver även värmepumpen lite omsorg, tillsyn och viss service. Först och främst tillsyn av oss själva som husägare, något som snabbt betalar sig. Kom ihåg att det är vi som är ytterst ansvariga för att värmeanläggningarna i våra hus fungerar som de ska. Om du har en bergvärmepump, vänta inte för länge med att kontrollera att den fungerar som den ska. Om och när kompressorn ger upp, själva hjärtat i anläggningen, blir det en dyr affär.

För de flesta av oss känns det nog därför både tryggt och bekvämt att låta en behörig servicefirma med viss regelbundenhet kontrollera att anläggningen pumpar på den som ska och därmed också levererar den utlovade energibesparingen. Vänta inte tills den larmar att något är fel.
Kolla nu, innan kylan står till på allvar så att värmepumpen mår bra och kan leverera skön värme när den behövs som mest. Att teckna serviceavtal med behörig installatör kan vara en bra, trygg och bekväm lösning.
Svenska Kyl- och värmepumpföreningen rekommenderar att man anlitar en servicefirma för översyn av bergvärmepumpen vart tredje till vart femte år. Normalt behövs ingen egentlig service. Det handlar snarare om en funktionskontroll för att säkerställa drift och underhåll.

Vad kan man då göra själv? Det räcker att en gång om året kolla anläggningens filter och vid behov göra rent. Följ manualen. En bergvärmepump har ofta två filter. Om de bara hålls rena så cirkulerar vattnet som det ska och effektiviteten hålls på hög nivå. Ett annat ganska självklart tips är att lufta elementen regelbundet. Framförallt inför värmesäsongen.
Vissa luft-luftvärmepumpar är mer känsliga för igensatta filter än andra. Om man är noga och dammsugar luftfiltren regelbundet, ungefär en gång i månaden upp till var tredje månad, håller anläggningen betydligt längre. Filter byter man själv vid behov.

Allt det här är enkla åtgärder som tillsammans med återkommande servicekontroll av behörig fackman ökar livslängden på värmepumpen, oavsett vilket system man nu har. Och som sagt, kolla upp din värmepump i tid så att inte eventuella fel larmar på till exempel nyårsnatten, när det är 25 grader kallt ute och i det närmaste omöjligt att få tag på professionell hjälp.
Se också kontinuerligt över din elförbrukning. Det behöver inte vara en drastisk ökning för att indikera problem. Det är ovanligt med direkta fel, men om något går sönder så märks det direkt på elräkningen. Om den är successivt stigande kanske någon del behöver justeras eller bytas ut.
När det gäller att hitta en bra firma rekommenderar Svenska Kyl- och värmepumpföreningen att höra med grannar, vänner och bekanta för referenser.

Värmepumpens livslängd:

  • Luft-luftvärmepumpar: 10–12 år.
  • Luft-vatten värmepumpar: Upp till 20 år.
  • Frånluftsvärmepumpar: Upp till 20 år. (Är vanliga i nyproduktion).
  • Bergvärmepumpar: 20–25 år.