Energismart garage?

Oscar Nilsson

Publicerad: 2024-04-19

Allt fler väljer att investera i sina hem när det gäller energibesparing och smart uppvärmning. Men många glömmer garaget. Här är några enkla tips för att sänka energiförbrukningen.

Energiförbrukningen i ett garage påverkas av många faktorer. Men genom att kontinuerligt se över din garageport kan du få den att hålla längre samtidigt som du minskar energiläckage.
Varje år behöver du till exempel se över listerna och vårda för längre livslängd. Har de torkat eller till och med spruckit behöver de bytas ut. Se också över alla gångjärn och skenor i fönster, dörrar och port. Behöver de justeras? Är de skeva läcker värme ut och kall luft kommer in. Gör jobbet själv om du är händig eller anlita ett proffs.
Var läcker värmen? Utöver slitage som sker med åren så kan värme också läcka ut runt omkring täta dörrar, fönster och portar om inte monteringen är rätt utförd. Täta om det är möjligt.
Precis som när resten av huset tätas så får inte ventilationen missas även i garaget. Då blir risken för fukt- och mögelskador överhängande. En bra lösning är att ha ventiler på motsatta väggar diagonalt mot varandra, den ena högt placerad och den andra lågt. Då släpps maximal fukt ut och garaget får bra luftgenomströmning.

Har du kommit fram till att porten går att förbättra eller är den helt enkelt uttjänt? Genom att byta en otät garageport till en tät och sänka temperaturen i garaget från 21 grader till 16 grader kan du minska garagets elförbrukning märkbart. En familj som bor i Malmö kan minska energiförbrukningen med upp till 50 procent. Det visar en uträkning baserad på simuleringar i energiberäkningsprogrammet i IDA ICE som används av företag och producenter i hela husbranschen.

Foto toppbild: Hörmann.