Egenproducerad el kan bli skattefri

Fler aktörer som producerar egen el ska få möjlighet till fullständig skattebefrielse, enligt ett nytt förslag från Regeringen.

Förslaget innebär att det nuvarande undantaget från skatteplikt för egenproduktion av el i bland annat mindre solanläggningar utvidgas genom höjda effektgränser. För solel föreslås en höjning till 500 kilowatt.
Den befintliga skattenedsättningen i form av avdrag i deklarationen för egenproducerad förnybar el, föreslås också att utvidgas till fullständig skattebefrielse. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Foto: Bigstock

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.