Guide för laddbox hemma

Oscar Nilsson

Publicerad: 2024-04-19

Att ha en laddbox hemma gör det enkelt, säkert och bekvämt för dig som elbilsägare. Det här ska du tänka på för en bra installation.

Varför skaffa laddbox?

Att ladda elfordon i vanliga vägg- och motorvärmaruttag är en dålig idé som Elsäkerhetsverket dessutom starkt avråder ifrån på grund av brandrisken. Med en laddbox som är korrekt installerad fungerar den som ett säkert gränssnitt mellan din bil och hemmets elsystem.
Utöver säkerheten så finns också flera fördelar, som möjligheten att schemalägga laddningen under nätter med lägre elpriser och reglera laddhastigheten för optimal effektivitet. En ytterligare fördel är lastbalansering, som fördelar elen jämnt mellan olika apparater i hemmet och minskar risken för strömavbrott.

Hur planera laddningspunkten?

Fundera först på hur behovet ser ut idag och även i framtiden. Se också över din elanläggning. Klarar den att belastas som laddningen innebär? Här kan du behöva anlita ett företag som utför en elbesiktning att utgå ifrån. Det är också viktigt att placeringen av laddboxen görs så att laddkabeln inte hamnar i vägen eller riskerar att bli överkörd av annat fordon. Hur mycket plats finns det i ditt garage för att installera laddboxen?

Vilken laddbox?

Hur mycket laddström kan din bil ta emot och hur snabbt vill du kunna ladda den? Även om det kan vara lockande med höga effekter är det ofta onödigt. Kan man ladda under hela natten så räcker det långt även med lägre laddeffekter, ofta fullt tillräckligt för att täcka den dagliga pendlingen för de flesta familjer. Kolla även vilken typ av kontakt som används för att ansluta laddboxen till bilen, passar den för ditt fordon?

Smarta tillbehör?

Det kan vara lämpligt att välja till ett skydd mot överspänningar vid installation av laddningspunkten, även om laddningsbara bilar har ett grundskydd. Kolla med ett elinstallationsföretag vilka alternativ som finns.
Andra faktorer att fundera på är om du vill ha smarta funktioner som schemaläggning och fjärrstyrning.

Vilken installatör?

Som beställare har du en skyldighet att kontrollera att det företag du anlitar får utföra arbetet. Företaget ska vara registrerat hos Elsäkerhetsverket med verksamhetstypen "Övriga anläggningar för användning av el”. Det kan du enkelt kontrollera på Elsäkerhetsverkets e-tjänst “Kolla elföretaget”. Det är också en god idé att ta referenser på företaget du tänkt anlita.

Innan anläggningen tas i drift

Innan din laddningspunkt tas i drift är det viktigt att det färdiga elinstallationsarbetet kontrolleras av elinstallationsföretaget så att allt är säkert. Företaget ska också se till att den del av din elanläggning som omfattas av arbetet ska förses med dokumentation och märkning enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter.
Elsäkerhetsverket rekommenderar att du som konsument begär att kontrollen dokumenteras och ingår i den övriga dokumentationen som elinstallationsföretaget ska lämna till dig.

Hur stort blir skatteavdraget?

Skatteavdraget för gröna teknikinstallationer ger en skattereduktion på hälften av kostnaden för laddboxen och installationen på upp till 50 000 kronor per person och år, och förutsatt att du beställer laddboxen och installationen från samma leverantör.