Alternativ till WC

Gabriella Ajax

Publicerad: 2024-07-15

Här listas de vanligaste alternativen bland torra och snålspolande toaletter.

Vakuumtoalett

Har extremt snål vattenförbrukning. Toalettavfallet transporteras med vakuum, vatten används bara för att skölja toalettskålen. Toalettavfallet samlas upp i en sluten tank. Det är möjligt att återvinna näringsämnen om det finns ett system för detta i kommunen eller området där du bor. Vakuumsystemet installeras av en VVS-installatör eller elektriker och ledningarna är inte beroende av fall på samma sätt som i ett självfallssystem.

Komposterande toaletter

Fekalier och toalettpapper bryts ned till mull på biologisk väg och går sedan att använda som jordförbättringsmedel.
En mulltoalett har en uppsamlingsbehållare som sitter i toalettstolen. För att avfallet ska brytas ned lite fortare rör man om det i intervaller. Detta kan ske mekaniskt eller manuellt. Anslutas i regel till el och installeras på en uppvärmd plats.
Underhåll genom att tillsätta strö, tömma den regelbundet och eventuellt röra om. Fungerar ofta bättre tillsammans med urinsortering.
Den billigaste och enklaste lösningen är ett traditionellt utedass. Kan på enkelt sätt kompletteras med en urinsorterande insats.

Förbränningstoalett

Förbränner allt toalettavfall vid hög temperatur i en brännkammare med hjälp av el eller gasol. Några deciliter aska per person och månad blir kvar för hantering. På marknaden finns det både torra förbränningstoaletter och modeller där en snålspolande vakuumtoalett kopplas till en brännkammare. Den vanligaste lösningen är att man inte spolar med vatten, utan att man lägger en påse i toalettskålen vid varje besök. Olika typer av förbränningstoaletter installeras på olika sätt. Följ alltid tillverkarens anvisningar. Torra förbränningstoaletter behöver varken stå frostfritt eller kopplas till vatten. De behöver däremot el och en korrekt installerad skorsten. Sköt toaletten enligt tillverkarens instruktioner.

Urinsorterande torrtoalett

Fungerar genom att urinen leds ut i främre delen av toaletten. Papper och fekalier hamnar baktill i en behållare som är placerad i eller under toaletten. En del urinsorterande toaletter har spolningsfunktion, medan andra varianter spolas med ett kopp vatten när det behövs. På marknaden finns det modeller i både plast och porslin.
I samband med installation behöver du tänka på att det går åt en särskild avloppsledning för urin. Har du fekalieuppsamling i toaletten krävs däremot inga nedfallsrör i golvet. För modeller med fläktar ordnas elanslutning. Eliminerar nästan alla utsläpp från avloppet till naturen. Urin är dessutom ett snabbverkande gödselmedel med minimal risk för smittspridning. Töms vid behov, antingen av dig som fastighetsägare eller av kommunen.

3 tips till den som vill installera ett separerande avloppssystem

  1. Bygg miljövänligt.
  2. Följ reglerna.
  3. Ta reda på totalkostnaden där även drift och tömning är inräknat.

Illustration i toppen: Suzanna Vilkovska/PRAB