Ny teknik för solcellsmontage

Gabriella Ajax

Publicerad: 2024-06-18

Ny teknik gör att man slipper borra genom tätskikt när solpaneler ska monteras på tak.

En hel del moment i en solcellsinstallation är standardiserade, bland annat monteringen av fästena. Man behöver borra igenom både papp och virke, något som riskerar att ge upphov till fuktskador. Det fick Celso Franzetti att vilja hitta en smartare lösning. Det han till slut kom fram till blev en produkt som idag är designskyddad hos PRV och även säljs till andra installatörsföretag. Fästanordningen är tillverkad i SUS304 stål, ett rostfritt och väderbeständigt material och är enkel att montera.

Illustrationen visar
hur fästet placeras på taket.

– Du skjuter upp pannan, sätter fästet på plats, drar åt skruven och skjuter tillbaka pannan, sen är det klart – och du slipper borrhålen. Franzetti påpekar att fuktrisken är uppenbar så fort man borrar i tätskiktet.

– Panelerna ska ju sitta upp i 30–40 år och med den här tekniken så behöver du aldrig bekymra dig om ditt tak på samma sätt som om du har borrade fästen, avslutar Celso Franzetti, som kommit på och utvecklat tekniken. Läs mer på www.franzetti.se

För kostnadsfri projektering och besök, kontakta oss på mail eller telefon.

energy@franzetti.se | telefon 0704-824 391 | www.franzetti.se