Del av det rullande kulturarvet

Björn Gustavsson

Publicerad: 2024-07-16

I Sverige är intresset för veteranbilar mycket stort. Det gäller inte minst äldre amerikanska bilar. Frågan är om det över huvud taget finns något land med så många amerikanska veteranbilar per capita som här i Sverige.

Antalet bilträffar har blivit allt fler. I de flesta kommuner anordnas numera events för veteranfordon. Och bilveckan Classic Car Week i Rättvik, etablerad 1992, har blivit en institution och lockar årligen uppemot 100 000 besökare.
I takt med det stigande intresset för veteranbilar har priserna börjat skjuta i höjden. Exempelvis har klassiska Citroen 2 CV blivit väldigt mycket dyrare de senaste fem åren. År 2019 var genomsnittspriset 67 000 kr; förra året landade det på 99 000 kr.
Anders Nordner, chefredaktör på Classic Motor, konstaterar att vissa ikoniska bilmodeller säljs för ”hisnande summor”. Särskilt efterfrågade bilmärken är, säger han, Porsche och Mercedes, liksom Saab och Volvo.
– Priserna stiger dessutom eftersom alltfler utländska intressenter köper veteranbilar i Sverige. De betraktas som billiga här.

Anders Nordner säger att reservdelar till gamla bilar med tiden möjligen kan bli en utmaning – men till stor del nytillverkas de.
– Det är ju en så enormt stor marknad.
På frågan om veteranbilars framtid tror han att det kommer att finnas lösningar kontra de alltmer skärpta miljökraven. Exempelvis håller Porsches forskningsavdelning nu på att försöka framställa syntetisk bensin.
Vilka bilar är då att betrakta som veteranfordon? Normalt avses bilar som är 30 år eller äldre. Det är befriade från fordonsskatt. Efter 50 år är de dessutom besiktningsbefriade.
– Veteranbilar är en del av det rullande kulturarvet – och att renovera, underhålla och använda dessa fordon är en bred folkrörelse, säger Kurt Sjöberg, förbundsordförande i Motorhistoriska riksförbundet, MHRF, som samlar nästan 200 klubbar och över 100 000 medlemmar.
– Sverige utmärker sig genom att det finns ett mycket stort intresse för att importera och renovera fordon, framförallt från USA. Fordonshobbyn är en stor och betydande folkrörelse. Vi har förmånliga regler när det gäller ombyggda fordon och även när det gäller egenbyggda fordon. Jag tror inte att intresset för historiska fordon kommer att minska i framtiden. Drivmedel kommer sannolikt att bli dyrare, men det kommer att finnas tillgång på drivmedel för våra historiska fordon, det är jag övertygad om.

Kurt Sjöberg konstaterar att ungdomar utgör en viktig grupp inom klubbarna, men att yngre medlemmar (”av intresse- och kostnadsskäl”) gärna vill ha fordon från 1980-tal och senare.
– För de riktigt gamla fordonen, från 1920- och 1930-talen, är intresset, generellt sett, inte lika stort. De kräver mer underhållsarbete.
Något som överskuggar veteranbilarnas framtid är just nu ELV(”End of Life Vehicle”); ett nytt EU-direktiv om bilskrotning. Göran Schüsseleder, pressansvarig på Motorhistoriska riksförbundet, säger att det finns en del frågetecken som EU-kommissionen behöver räta ut när det gäller huruvida veteranbilar kan undantas från den nya bilskrotningslagen.
MHRF är generellt mycket kritiska: ”Förslaget som det nu är utformat innebär stora negativa och långtgående konsekvenser för bevarandet och ägandet av alla fordon. Förslaget till förordning berör köp, försäljning, rätten till ägande av fordon, delar och komponenter, reparation, renovering, restaurering, konservering och ändring.”
Och MHRF:s slutkläm: ”Andemeningen är att ägarens rätt till sin egendom får stryka på foten för det allmänna samhällsintresset att återvinna material och ämnen.”
Förslaget att veteranbilar ska kunna klassas som avfall har väckt stora protester runtom i Bilsverige. ELV-direktivet kan medföra att veteranbilsägare föreläggs att skrota en bil som inte är i perfekt skick. Fordon som enligt den nya lagen bedöms vara uttjänta ska, enligt EU:s nya regelverk, hanteras som avfall – vilket alltså även kan innebära att äganderätten förverkas.

Statistik

I april registrerades 21 977 nya personbilar, en ökning med sju procent jämfört med i fjol. Cirka 31 procent av månadens registreringar var elbilar och andelen ligger på samma nivå för januari—april, vilket innebär att elektrifieringstakten planat ut. (Mobility Sweden).

Veteranbilarna som säljs snabbast på Blocket

Volvo Amazon (medianpris för en -67:a: 26 500 kr),
Saab 96 (i snitt 45 000 för en 62:a),
VW 1300 (35 000 för en -68:a),
Volvo PV (34 500 för en 62:a),
Pontiac Catalina (140 000 för en 66:a),
Ford Mustang (medianpris 159 000 för en 68:a).

Särskilt anmärkningsvärt är att gamla VW-bussar ofta säljs för hundratusentals kronor.

Foto toppbild: Pixabay.