Det här får du lov att bygga

2024-06-15

Det blir alltmer populärt att satsa på olika typer av trädgårdsprojekt för att skapa en härlig utemiljö. Gärna uterum, altangolv, utekök och olika typer av insynsskydd. Men det finns regler för hur man får bygga, både på höjden och hur nära tomtgränsen.

Vill du kunna njuta lite mer avskilt av din trädgård med sol, mat och umgänge, kan trädgårdsmurar och plank eller staket vara bra alternativ för att avgränsa insynen. För staket och grindar i normalt utseende behövs inte bygglov. Ett staket räknas som sådant, om det har 50 procents genomsikt framifrån. Ofta tillåts en höjd av runt en meter utan bygglov. Plank, som är högre och tätare än ett normalt staket, samt murar kräver dock byggnadslov. Konstruktionen eller utseendet på avgränsningen kan också avgöra om det skall räknas som ett plank, ett staket eller en mur.

Bygglov för altan kan krävas om den inte är i markhöjd.

Många kommuner har en färdig policy för staket, plank och murar, för att snabbare kunna avgöra om byggnadslov krävs. Ofta är det läget på inhägnaden som har betydelse, mer än höjden. Skall du sätta upp en avgränsning runt en uteplats inom 3,6 meter från din bostad, krävs inte bygglov. Då får muren/staketet vara max 1,8 meter högt. Hamnar staketet närmare tomtgränsen än 4,5 meter, måste du ha ett skriftligt medgivande från grannarna. Får du inget medgivande, kan du ändå söka bygglov och låta byggnadsnämnden avgöra fallet.

Att bygga en stödmur mellan två tomter kan se snyggt ut, men ibland kan det behövas bygglov för staket, murar och plank.

När det gäller altaner och terrasser, kan det krävas bygglov för en friliggande altan om den är hög. Bygger du altan till ett sutteränghus i en sluttning blir den ju relativt hög i ena änden, och bygglov gäller. Ett trädäck i marknivå kräver inte bygglov. Du kan i princip täcka hela tomten med trall. Byggs altanen på pelare som håller upp den upp till en meter, kan det ändå hända att bygglov inte krävs. Men blir utrymmet under altanen ett redskapsförråd, kanske projektet räknas som byggnad. Påverkar altanen insyn till grannar eller ligger den nära tomtgränsen bör du kontrollera med byggnadsnämnden. Vill du sätta upp ett skärmtak över din uteplats, max 3,6 meter högt och på max 15 kvm, kan du klara dig utan bygglov. I vissa fall måste dock grannarna ge sitt medgivande.

För ett fristående uterum med en byggyta på max 15 kvm och max tre meter högt, gäller ”friggebodsreglerna”, inget bygglov. Men ligger det närmare än 4,5 meter från tomtgräns eller grannens fastighet, måste du ha dennes godkännande. Har du ett uterum i anslutning till bostadens tak som du funderar på att glasa in, kan det krävas bygglov, om det kan räknas som en fasadförändring. Bygger du utan byggnadslov, kan du åka på en byggsanktionsavgift. Rekommendationen är därför alltid att höra med din egen kommun om hur de ser på just ditt byggprojekt.


Vem sköter staketet?

Löper ett staket eller plank mellan två tomter? Då är det viktigt att ha koll på vem som är ansvarig för underhållet, och vem som skall sköta om gräs och växter som växer upp kring det. Finns det ett bygglov är det den person som ansökt om bygglovet som är underhållsskyldig. Annars är tipset att skriva ett avtalsservitut grannar emellan för underhållsplikten, ifall grannen säljer sin bostad och en ny granne skall veta vad som gäller.

Foto: Classicum Växthus, Alcro, Thomas Edgren

Källa: Boverket och Bygga hus.se

ANDRA ARTIKLAR