Koll på fritidshuset?

Oscar Nilsson

Publicerad: 2024-07-16

Det är smart att löpande se till så att allting fungerar som det ska i fritidshuset för en härlig sommarvistelse utan tråkiga överraskningar. Här är tips på vad du kan göra nu och vad du inte får glömma innan du stänger för säsongen.

Kolla taket
Passa på att göra en större tillsyn för att vara säker på att ett eventuellt litet problem inte ligger och växer till en omfattande och dyr skada. Ta även bort mossa på tak genom att borsta bort och rengöra med lämpligt medel. Har du inte rätt kunskap finns det många takfirmor och besiktningsföretag som kan hjälpa dig.

Fönster
Skrapa och måla dina fönster om det finns behov för det. Hur ofta detta behöver göras beror på var fritidshuset ligger, räkna med vart åttonde till tionde år. Hus nära sjöar och kustnära hus slits mer, och husets norrsida slits minst.

Fasaden
Fasadvård handlar främst om att se till att fukt inte tränger in. Hur ofta ett trähus behöver målas beror på var du bor och vilken färg fasaden är målad med. För slamfärg gäller ungefär vart sjunde till tionde år, för linoljefärg ungefär vart tionde år, och för alkyd- och akrylatfärg mer än tio år. För putsade hus är det bra att laga större sprickor så att de inte spricker ännu mer och för att undvika att eventuell fukt kommer in. Täta sprickorna, eller ta hjälp av fackman.
Tegelfasader är vanligtvis tåliga, men om teglet går sönder kan det bli fråga om ganska omfattande renovering. Vanligast är skador runt fönster och dörrar.

Utomhusbrunnar
Var har du din uppsamlingsbrunn eller ditt sandfång för dränering och dagvatten? Ta en titt  och undersök om löv, sand eller annan smuts behöver avlägsnas. Dagvatten från uppsamlingsbrunn rinner ofta till kommunens dagvattenledning eller till en egen stenkista på tomten.

Vattenrening
Får fritidshuset vatten från egen brunn? Livsmedelsverket rekommenderar regelbunden kontroll av vatten från egen brunn, minst vart tredje år. Analysen ska utföras av ett ackrediterat laboratorium, som också kan förklara hur provtagningen går till. Är vattnet tjänligt med anmärkning eller till och med otjänligt, är det du som brunnsägare som måste åtgärda det. Det finns flera olika metoder och lösningar att ta till. Som i allt annat, som man själv inte kan eller bör ägna sig åt, är det nu fackkunniga som ska kopplas in.
Tänk på att begära skriftliga offerter från flera företag, även referenser och funktionsgaranti på eventuella åtgärder.

Checklista - när du stänger för säsongen

 • Töm varmvattenberedaren, spola wc-stolen så att vattenbehållaren töms.
 • Öppna alla innerdörrar även luckorna till diskbänkskåpet, för att värma rören där.
 • Förstärk altantaket underifrån med träreglar och stöttor för att klara stora snömängder.
 • Rensa hängrännor och stuprör från löv och skräp.
 • Led bort regnvattnet från stupröret genom att koppla på en plastslang som är minst 3 meter lång.
 • Dra ut sladdar till elektriska apparater.
 • Öppna husets dragventiler så att luften kan cirkulera om huset står utan värme.
 • Stäng alla fönster och kontrollera att alla lås fungerar.
 • Ordna med regelbunden tillsyn av huset

Investeringar för att undvika frysskador:

 • Vattenfelsbrytare. Vid läckage larmar enheten och vattnet stängs av.
 • Temperaturvakt. Den larmar till din telefon när temperaturen understiger exempelvis 15 grader eller om det blir strömavbrott.  (Tänk på att någon fortfarande måste ha jour ifall larmet går.)
 • Underhåll/byt ut vattenledningar successivt när de börjar bli till åren - 35 år och äldre.