Husbyggarskola – Del 1

2024-05-26
Hälften av Sveriges befolkning bor i eget småhus. För familjer med barn i skolåldern är siffran 70 procent.
I framför allt storstadsområden råder i dag bostadsbrist. Många vill bygga eget – och på en tomt man själv valt.
I denna husbyggarserie i sju delar ska vi guida och informera om sådant man behöver känna till för att så smidigt som möjligt ta sig igenom den långa processen från idé till förverkligande. I detta första avsnitt ges en allmän överblick samt några aspekter på köp av tomtmark.

Januari—september 2015 ökade antalet nybyggda småhus med 15 % jämfört med året innan. Trä- och möbelföretagen, TMF, förutspår i sin senaste prognos att det 2016 kommer att byggas 10 500 villor i landet.
   – Att inte prognosen är högre med nuvarande orderingång beror till stor del på utdragna kommunala bygglovsprocesser och bristen på tomtmark, säger i ett pressmeddelande Gustaf Edgren på TMF, som också anser att ”en för hög kommunal detaljstyrning resulterar i att färre bostäder byggs än vad som efterfrågas”.

För generell information om sådant som rör småhusbyggnation kan man besöka exempelvis följande webbsidor: omboende.se (görs av Boverket och Konsumentverket); byggahus.se; arkitekt.se (Sveriges arkitekter, med bl.a. tips till den som vill anlita arkitekt); gar-bo.se (ett försäkringsbolag som även ordnar ”husbyggarskolor” runtom i landet); bomassa.se (om kommande svenska bomässor); nybygget.se; boverket.se och villaportalen.se. Den som vill fördjupa sig ytterligare bör dessutom gå till ett bibliotek och låna böcker i ämnet.

Markkostnaden utgör en allt större del av den totala produktionskostnaden för småhus. Tomtpriserna har det senaste decenniet mer än tvådubbblats. En genomsnittstomt kostar nu dryga miljonen. Störst har prisökningen varit i Storstockholm.

Aktuellt utbud av tomter kan överblickas på de stora mäklarfirmornas sajter, liksom på Hemnet, Bovision och Blocket. Den som vill bo lantligt kan höra sig för med privata markägare: någon kanske är beredd att sälja. Har man tur kan man i glesbygd än idag köpa tomtmark för cirka 10 kronor kvadratmetern. Attraktiva stadstomter däremot kostar ofta betydligt mer än 1 000 kronor kvadratmetern. Som vanligt är läget avgörande.

Den som vill bo lantligt kan höra sig för med privata markägare: någon kanske är beredd att sälja

En rad tillstånd måste inhämtas innan ett byggprojekt kan börja förverkligas. Finns detaljplan för området? Kommunens byggnadskontor kan ge besked. Detaljplaner styr bl.a. hur stort och hur högt man får bygga. Finns servitut som berör marken? Lantmäteriets fastighetsregister vet svaret.

På mittbygge.se kan man informera sig om markförhållanden och om frågor som rör vatten, avlopp etc. Sveriges geologiska undersökningar, sgu.se, har information om nödvändig byggplanering. Det är också viktigt att ta reda på markens beskaffenhet och grundförhållanden. Köper man tomt privat är det säkrast att låta en markkonsult göra en undersökning.

Nybyggnation regleras av en mängd lagar och bestämmelser. Den som bygger hus är byggherre och ansvarar för vad som byggs. Många väljer att låta en entreprenör ta ansvaret. Mer om detta och mycket annat i senare avsnitt.


FAKTA:

År 2014 var medelpriset för en svensk villa 2 364 000 kr, vilket är + 6 % på ett år, +19 % på fem år, + 65 % på tio år och + 219 % på 20 år.

Skillnaderna i landet är dock enorma. En villa i jämtländska Ragunda har på tjugo år stigit i pris med bara 1 % – men i Stockholm med 399 %!

Svensk mäklarstatistik konstaterar att på ett års sikt har villapriserna stigit med 16 %. I december 2015 var medelpriset för en villa 2 496 000 kr.


Här ett urval medelpriser på småhus i Sverige år 2014, enligt SCB. Siffran inom parentes anges prisutvecklingen på 1, 5, 10 resp. 20 års sikt).

  •    Stockholm 5 640 00 (11, 34, 100 resp. 399 %)
  •    Markaryd 791 000 (4, -4, 47, 98 %)
  •    Lund 3 154 000 (3, 10, 49, 264 %)
  •    Göteborg 4 230 000 (6, 26, 75, 289 %)
  •    Storfors (450 000, 9, -1, 28, 33 %)
  •    Leksand 1 466 000 (-1, 9 48, 132 %)
  •    Ragunda 260 000 (-22, -1, 19, 1 %)
  •    Luleå 2 103 000 (12, 42, 88, 207 %)

Angående kostnaden för att bygga eget: se byggahus.sehttp://byggahus.se

ANDRA ARTIKLAR