Varför inte vanlig WC?

Oscar Nilsson

Publicerad: 2024-07-16

I vissa villor och fritidshus finns det inte möjlighet att ha en vattentoalett. Men även om möjligheten finns, så kan det kan vara motiverat att välja en annan typ av toalett av flera orsaker. Här listar vi några.

Det finns många olika toaletter som skiljer sig från en vanlig vattentoalett med många fördelar. Dels så sparar du vatten (en vanlig vattentoalett använder cirka en femtedel av den totala vattenförbrukningen i ett hushåll).
Genom att använda en torr toalettlösning eller en sluten tank för toalettavloppet undviker du att släppa ut en stor del av de smitt-ämnen och andra föroreningar som annars skulle ha hamnat i avloppet.

I känsliga områden, exempelvis nära kusten, en sjö eller i tättbebyggt område ställer kommunen ofta höga krav på avloppsreningen. Ett enkelt sätt att uppfylla dessa krav är att undvika att släppa ut toalettavfallet i avloppsanläggningen.
Toalettavfallet innehåller mycket växtnäring som kan användas på den egna tomten eller som gödselmedel i lantbruket i stället för att övergöda våra hav och sjöar.
har du tänkt att införskaffa en ny toalettlösning? Ett hett tips är att spana in den helt nya, och oberoende, marknadsöversikten på avloppsguiden.se. Där hittar du alla förtillverkade produkter för avloppsrening som säljs på den svenska marknaden.

 1. Vakuumtoalett
  Förbrukar mycket mindre vatten per spolning jämfört med en vanlig vattentoalett. Vakuum forslar iväg toalettavfallet samtidigt som en liten mängd vatten sköljer toalettskålen. För att alstra undertryck i anslutna ledningar används en vakuumenhet. Toalettavfallet samlas upp i en sluten tank. Det är möjligt att återvinna näringsämnen om det finns ett system för detta i kommunen eller området där du bor. Detta kräver dock att kommun och lantbrukare hygieniserar klosettvattnet, så att det går att sprida materialet på åkermark.Vakuumsystemet installeras av en VVS-installatör eller elektriker och ledningarna är inte beroende av fall på samma sätt som i ett självfallssystem.
 2. Komposterande toaletter
  Fekalier, urin och toalettpapper blandas in i en blandning av strö, bryts ned på biologisk väg och går sedan att använda som jordförbättringsmedel.
  Precis som all annan kompostering handlar det om att med värme, fukthalt och syresättning tillgodose livsbetingelserna för naturens egna mikroorganismer så dessa kan bryta ner avfallet. För att klara detta behöver en mulltoa placeras inomhus i ett isolerat och uppvärmt utrymme.
  En mulltoalett har en uppsamlingsbehållare som sitter i toalettstolen. Tömning sker först när övre kammaren är full och det räcker oftast med en eller kanske två tömningar per sommarsäsong.
  Du underhåller genom att tillsätta strö, ha en balanserad avdunstning i förhållande till belastning.
  Under stilleståndsperioder har omgivningstemperaturen ingen betydelse, inget fryser sönder och man stänger även av toaletten helt genom att bryta strömmen till toaletten.
 3. Förbränningstoalett
  Förbränner allt toalettavfall vid hög temperatur i en brännkammare med hjälp av el eller gasol. Några deciliter aska per person och månad blir kvar för hantering. På marknaden finns det både torra förbränningstoaletter och modeller där en snålspolande vakuumtoalett kopplas till en brännkammare. Den vanligaste lösningen är att man inte spolar med vatten, utan att man lägger en påse i toalettskålen vid varje besök för att den inte ska bli smutsig. Torra förbränningstoaletter behöver varken stå frostfritt eller kopplas till vatten. De behöver däremot el och en korrekt installerad skorsten, för att undvika problem med lukt. Tänk på att installera och sköta toaletten enligt tillverkarens instruktioner.
 4. Urinsorterande torrtoalett
  Förbrukar mycket mindre vatten än en vattentoalett. Urinen leds ut i främre delen av toaletten. Resten hamnar baktill i en behållare, placerad i eller under toaletten. En del modeller har spolningsfunktion, medan andra spolas med ett kopp vatten när det behövs. I samband med installation, tänk på att det går åt en särskild avloppsledning för urin. Har du fekalieuppsamling i toaletten krävs inga nedfallsrör i golvet. För modeller med fläktar ordnas elanslutning. Den urinsorterande torrtoaletten ger god möjlighet till kretslopp av näringsämnen och töms vid behov, antingen av dig som fastighetsägare eller av kommunen. Minska risken för flugor genom att använda strömaterial som kalk eller aska.