Att köpa hus – några tips

2024-06-15
För de flesta är den egna villan den största investeringen som görs i livet. För att köpet skall bli lyckat är det viktigt med kontroll av kvalitén på objektet och en bra förhandling så att priset blir det köparen vill och kan betala.

Börja först med att fundera på vilket hus du vill ha. Är ni en barnfamilj kanske det är viktigt med minst tre sovrum på övervåningen när familjen växer. Är du lite äldre är kanske ett enplanshus det som önskas. Det är bra att gå på många visningar på intressanta objekt. Då lär du dig vilka objekt som finns på marknaden och hur prisnivån ligger. Till slut blir du riktigt bra på hus.

När du väl fastnat för ett hus så ta reda på så mycket information som möjligt från fastighetsmäklaren och säljaren. En viktig fråga är hur byggkonstruktionen ser ut och hur eventuella renoveringar utförts. På frågan om vem som byggt om ett kök eller badrum händer det att svaret blir att det ”i vart fall är utfört fackmannamässigt” Det behöver inte betyda att renoveringen utförts av en behörig fackman utan kan ha utförts av säljaren själv. Detta är en varningssignal. För viktiga och dyra renoveringar till exempel av kök och badrum bör kvitto kunna utvisas för att visa att de är utförda av fackmän. Det är att rekommendera att renovering av badrum och kök alltid är utförda av behörig fackman, annars finns det all anledning att diskutera en ordentlig rabatt på köpeskillingen. Ett badrum kan kosta 100 000- 200 000 kr och ett kök omkring 300 000 kr, det är således mycket pengar. Redan på det estetiska planet brukar det kunna avslöjas vem som satt in exempelvis ett nytt kök. Det finns säkert noggranna hemmasnickare men en köpare bör sätta sig in i vad han eller hon köper och vilken status fastigheten har.

Köparens undersökningsplikt är alltjämt mycket långtgående vid fastighetsköp. Det börjar dock bli allt vanligare att objekten redan är besiktigade. En köpare bör inte köpa ett hus utan att själv anlita en egen besiktningsman. De ca 8 000-10 000 kr som en besiktning kostar är en billig investering för ett säkrare fastighetsköp. Det skall dock poängteras att en sedvanlig besiktning inte täcker hela undersökningsplikten avseende mark, byggnad och installationer som till exempel el, värme, vatten, sanitet, vitvaror, ventilation, eldstad och skorsten. Finns det behov av att utföra ytterligare undersökningar därav anlita då besiktningsmannen även till detta. Besiktningsmannen skall ha en ansvarsförsäkring vilket kan underlätta för dig, i det fall fastigheten senare visar sig ha brister som en besiktningsman borde ha upptäckt.

Priset på en fastighet är helt upp till säljare och köpare att komma överens om. En köpare bör bedöma hur han eller hon själv anser hur mycket fastigheten är värd. Grannfastigheten som såldes dyrt kanske var helrenoverad med två nya helkaklade badrum. Då är det priset inte relevant i jämförelse med en fastighet som har två badrum med plastmattor från 1970-talet. Detta kanske kan tyckas självklart men i en snabb budgivning kan det vara lätt att ryckas med. Härtill finns det givetvis andra faktorer som bestämmer priset såsom läge och tillgång och så vidare. En köpare bör dock vara medveten om vad rätt prisnivå är så att inte köpet av det egna boendet blir något som man sedan går och grämer sig över. Bedömning vad som är ett överpris är dock alltid subjektivt. Den bästa affären gör den som ser möjligheter som inte andra ser. En trist villa med mexitegel men med fantastisk havsutsikt kan med en utbyggnad med terrass och putsning av fasaden bli till en direktörsvilla.

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.