Ny lag skapar förvirring

2024-06-15
En ny paragraf i trafikförordningen säger att bilförare får använda ”mobil eller annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet”.

Michael Jonsson, chefredaktör för Motor, betecknar den nya paragrafen som ”tandlös”, eftersom det bara är ”olagligt” att prata i mobilen om man samtidigt uppträder trafikfarligt, vilket kommer att vara svårt att bevisa.

Niklas Stavegård på Motormännens riksförbund hävdade nyligen att sms:ande under färd är lika farligt som att köra kraftigt berusad.

När det gäller förordningen om hur mobiltelefoner får användas under färd finns mycket att säga. Det korta svaret är att den är för otydlig, det är upp till såväl polis som domstol att tolka vad som menas med ’inverka menligt’ på körningen.

Hur mycket får man vingla på vägen?

– De skärpta kraven för användning av mobil i bil innebär en förvirring om vad som gäller, snarare än ett förtydligande om vilket beteende som är acceptabelt. Motormännen vill se ett tydligt förbud mot sms och fipplande med telefonen vid bilkörning, säger informationschef Jon Stenbeck på Motormännens riksförbund.

Men vad säger polisen? Johan Gramenius på trafikenheten i Stockholm, berättar att flera bilförare redan har rapporterats för förseelsen.

– Vi har ju videobilar. Då kan sedan också domstolen se.

Vilket straff kan vänta sms:aren?

– Böter.

Polisen svarar – Anders Arvidsson, poliskommissarie

Vem avgör vad som är trafikfarlig användning av mobiltelefonen eller surfplattan?

Det är i normalfallet Polisen som upp-täcker och rapporterar dessa brott men även ”envar” kan självklart göra en anmälan till polisen då de anser att en förare brutit mot regeln så att det påverkat föraren negativt så att hen åsidosatt trafiksäkerheten.

Som det står i Trafikförordningen, inverkar menligt på framförandet, blir väl tydligast att föraren gör vissa felbeteenden som vinglar kanske över mittlinjen, bländar inte av helljus, inte är observant vid ett övergångsställe, nära att köra på framförvarande fordon, bromsar omotiverat eller på annat sätt inte är koncentrerad på att köra bilen. Med andra ord, åsidosätter normalt trafiksäkert beteende, utan att en olycka inträffar.

Polisen rapporterar i nuläget brotten till Åklagare. I nuläget finns ingen straffnivå fastställd annat än att som det står i trafikförordningen  att den förare  som bryter mot 4 kap 10 e § döms till penningböter. Efter de kontakter som jag har haft med Åklagarmyndighetens  utvecklingscenter i Malmö så avvaktar de att fastställa ett sådant tills de fått fram ett antal tingsrättsdomar som en viss vägledning till detta. Den nuvarande högsta nivån för penningbot på ett enskilt brott är 4000 kronor.

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.