Hybridbilarna är här i väntan på elbilarna

2024-05-26

I väntan på massproducerade el- eller vätgasdrivna bilar kommer nu snabbt hybridfordonen. Kanske kan de betraktas som ett slags övergångsmodell i skarven mellan traditionella bensinbilar och utsläppsfria framtidsbilar.

Anders Nordelöf, doktorand på Chalmers och projektledare på Svenskt hybridfordonscentrum, håller med:

– Elektrifierade fordon ”röjer vägen” för kommande, förbättrade versioner av el- och hybridfordon. Men sett till tillverkning och skalfördelar av stora produktionsvolymer är tekniken fortfarande omogen. Den riktigt stora potentialen i elektrifiering finns i att elsystemproduktionen går över alltmer till förnyelsebar energi.

Vad tror du om möjligheten att ta fram en massproducerad bil utan klimatpåverkan?

– Om vi kan skapa en förnyelsebar energiproduktion och en transportsektor frikopplad i drift från fossil energi så kommer all masstillverkning i samhället att ha fått radikalt förändrade förutsättningar.

– Effektiv resursanvändning är också mycket viktigt; exempelvis en omställning till ökad kollektivtrafik med elektriska bussar och plug-inhybridbussar.

Anders Grauers, biträdande professor på Chalmers, konstaterar att hybridbilstekniken nu utvecklas snabbt men säger att utvecklingstakten inte bara är en teknisk fråga utan också styrs av gällande lagkrav liksom av bilköparnas vilja att betala extra för låg miljöpåverkan.

Anders Grauers, biträdande professor på Chalmers

Anders Grauers, biträdande professor på Chalmers

– Batterierna är den del som kräver mest kostnadsminskning, säger han. Men batteripriset faller snabbt att ligger snart på en nivå som är rimlig även för massproduktion till bilindustrin.

Dagens hybridbilar återfinns ofta i premiumklassen – vilket enligt Anders Grauers är typiskt: ny teknik brukar först nå rikare kunder, för att sedan – i takt med att priserna pressas – bli massproducerad och billigare.

– Idag utvecklas också billigare hybridsystem, inriktade på att till låg kostnad sänka bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Dessa fordon kommer dock knappast på bred front förrän skärpta lagkrav tvingar fram dem. Det är svårt att säga när elbilarna är mogna att ta över en större del av marknaden. Laddhybriderna kan få allt fler att upptäcka att eldrift fungerar väl för de flesta behov, och skulle sedan köparna i högre grad väga in klimateffekter så kan elbilar komma kanske snabbare än vad många tror.

Kanske kommer hybridbilarna att ploga vägen för massproducerade elbilar. Och kanske – förhoppningsvis! – kommer ett smart tillvaratagande av solenergin att göra fossilsamhället till historia.

Tänk på!
  • Byte till sommardäck! Under perioden 1 december—31 mars är sommardäck förbjudna ”om vinterväglag råder”. Dubbdäck får användas fram till den 15 april – men dock även efter denna tid ”om det är eller befaras bli vinterväglag”.
  • Vid byte till sommardäck: Observera att mönsterdjupet ska vara minst 1,6 mm!

Fakta om hybridbilar

Hybridbilar har mindre, effektivare motorer än vanliga bensinbilar och ger betydligt lägre koldioxidutsläpp. En elhybridbil har både förbränningsmotor (drivmedel kan vara bensin, diesel, etanolbränsle eller fordonsgas) och en eller flera elektriska motorer; batterierna till dessa laddas delvis under körning.

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.