Vilka skyldigheter har en köpare innan och efter ett husköp?

2024-07-16
Nu när hösten är här finns det säkert en del privatpersoner som funderar på att köpa ett hus. Ett husköp innebär ofta en stor investering och man bör på förhand veta vad man ska tänka på för att inte riskera att göra en dålig affär. I denna artikel ska jag beskriva det viktigaste en köpare bör tänka på innan ett husköp och om huset senare visar sig vara felaktigt.
Gustav Tornefors, holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB

Gustav Tornefors,
holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB

Köparens undersökningsplikt
Vid köp av ett hus har köparen en undersökningsplikt av huset och tomten. Detta innebär att köparen ska göra en noggrann undersökning av hela huset och tomten innan köpet. Efter köpet har köparen inte rätt att påtala fel som köparen borde ha upptäckt vid under-sökningen. Köparen kan välja att anlita en besiktningsman som utför undersökningen, men det är inget krav. Med tanke på de krav som ställs på köparen och undersökningspliktens omfattning rekommenderar vi dock att besiktningsman anlitas.

Undersökningspliktens omfattning är långtgående och beror bl.a. på husets och tomtens standard och ålder. Om huset är slitet förväntas köparen göra en mer omfattande undersökning än om huset är nytt och fräscht. Vidare omfattar undersökningsplikten normalt en okulär undersökning. Köparen är således inte skyldig att undersöka stängda utrymmen, men däremot svårtillgängliga och trånga utrymmen som t.ex. vind eller källare.

Undersökningspliktens omfattning beror även på omständigheter vid köpet. Om säljaren lämnar garantier till köparen om husets eller tomtens skick så kan undersökningsplikten reduceras. Om köparen märker att det finns symptom på skador som t.ex. fuktfläckar måste köparen ta reda på orsaken till detta. Köparen kan då även vara tvungen att undersöka stängda utrymmen.

Reklamation av fel
Köparen har rätt att påtala fel som köparen inte kunde upptäcka vid undersökningen som visar sig tio år efter tillträdet. Om köparen upptäcker fel så är det viktigt att köparen kontaktar säljaren och påtalar felet inom skälig tid. En köpare har normalt endast några månader på sig att påtala felet, annars riskerar köparen att förlora rätten att påtala felet.

Påföljder vid fel
Om huset visar sig vara felaktigt och köparen har påtalat felet i rätt tid kan köparen i första hand begära prisavdrag eller i vissa fall t.o.m. häva köpet. Prisavdrag brukar beräknas utifrån vad det kostar att åtgärda felet. Om felet är av väsentlig betydelse har köparen rätt att häva köpet, dvs köpet går åter. Köparen kan även ha rätt till skadestånd.

Gustav Tornefors
holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB
gustav@holmgrenhansson.se


KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.