Vad bör en säljare tänka på vid en husförsäljning?

2024-04-19
I Villatidningens novemberupplaga redogjorde jag för vilka skyldigheter en köpare har innan och efter ett husköp. Även en säljare bör vara medveten om vad den ska tänka på vid en husförsäljning. Jag ska därför i denna artikel redogöra för vad en säljare bör tänka på vid en husförsäljning.

I min tidigare artikel om köparens skyldigheter redogjorde jag bland annat för köparens undersökningsplikt vid ett husköp. Undersökningsplikten innebär att köparen är skyldig att göra en noggrann undersökning av hela huset och tomten innan köpet. Köparen har inte efter köpet rätt att påtala fel mot säljaren som köparen borde ha upptäckt vid under-sökningen. Om felet inte kunde eller heller borde ha upptäckts av köparen innebär det att felet betraktas som dolt vilket säljaren ansvarar för.

Säljaren har som utgångspunkt ingen skyldighet att upplysa köparen om brister i huset eller tomten och det har inte heller någon betydelse om säljaren känner till bristen. Säljaren kan dock i vissa fall tvingas ansvara även för fel som köparen borde ha upptäckt vid en under-sökning om säljaren lämnat felaktiga uppgifter till köparen eller undanhållit uppgifter för köparen som säljaren borde ha insett varit av betydelse för köparen.

Säljaren lämnar ofta vid en husförsäljning uppgifter om huset eller tomten t.ex. i en frågelista bilagd till köpekontraktet. Sådana uppgifter kan utgöra så kallade utfästelser och säljaren ansvarar då för att uppgifterna är riktiga. Både skriftliga och muntliga uppgifter kan utgöra utfästelser.

Säljaren kan genom så kallade friskrivningsklausuler avtala bort ansvaret för fel och brister i huset eller tomten. Friskrivningsklausuler är vanligt förekommande vid husförsäljningar och skrivs ofta in i köpekontraktet. Säljaren kan exempelvis friskriva sig från att huset har en viss egenskap eller från ansvar för lämnade uppgifter. Tänk på att en friskrivningsklausul inte bör vara för generellt utformad för att vara giltig.

Vissa försäkringsbolag erbjuder möjligheten att teckna dolda fel-försäkringar vid en hus-försäljning. En sådan försäkring innebär bland annat att försäkringsbolaget åtar sig att utreda säljarens ansvar för en brist i det sålda objektet, agerar ombud i en tvist och betalar ut ersättning till köparen. Var dock uppmärksam på att försäkringarna innehåller begränsningar och inte täcker alla typer av dolda fel.

Gustav Tornefors
holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB
gustav@holmgrenhansson.se


KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.