Bygglov och bygganmälan

2024-07-16

Vad gäller?

Friggebodar som har en yta på max 15 kvm och är lägre än 3 meter från mark till taknock får uppföras utan att ansöka om bygglov hos kommunens Byggnadsnämnd. Byggnationen måste ligga 4, 5 meter från tomtgräns. Skaffa ett skriftligt intyg från grannarna i det fall du vill bygga närmare tomtgränsen.

Observera att byggansökan inklusive byggritningar måste lämnas in till kommunen även på byggnationer på max 15 kvm. Det är samma procedur som gäller vid ansökan av bygglov.

Man kan be kommunen om ett förhandsbesked, men ska invänta byggstart. Det kan ta upp till en månad. Attefallsreglerna: de nya byggreglerna från 2014 innebär att man får bygga ett fristående uterum på max 25 kvm utan att söka bygglov på en tomt med 1 – 2 hus. Även här måste man lämna i en bygganmälan, fackmannamässig ritning samt invänta startbesked.

Inglasad altan kan kräva bygglov. Kolla alltid med din kommun vad som gäller!

Attefallshus 30 kvm – nya regler 1 mars 2020: husen kan uppföras med kök, badrum och åretruntstandard. Arean får maximalt uppgå till 30 kvadrat. Högsta nockhöjden är satt till 4 meter. Inget bygglov behövs, men däremot en bygganmälan hos kommunen. Grannar ska kunna överklaga ett startbesked för en Attefalls byggnation.

ANDRA ARTIKLAR