Bilservice – tänk på detta

2024-06-15

Hur viktigt är det att serva sin bil på märkesverkstad – eller går det lika bra att lämna in den på en verkstad som kanske servar de flesta märken och som dessutom sannolikt är betydligt billigare.

Frågan går först till Anders Norén på Bil Sweden. Han inskärper att auktoriserad verkstad är likvärdigt med ”märkesverkstad”, vilket i sin tur innebär att verkstaden är auktoriserad för ett visst bilmärke och därmed ska servas/repareras enligt tillverkarnas anvisningar – och av för bilmärket särskilt utbildad personal.
Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på Motorbranschens riksförbund, MRF, väger för och emot när det gäller märkesverkstäder kontra andra bilverkstäder.
Råden är delvis beroende av om det handlar om en ny eller gammal bil.
– Märkesverkstäder är betydligt mer kunniga på nya bilar och får utbildning av importören. De har större möjlighet att vid service uppdatera bilens programvara.
– De har också bättre diagnosverktyg för att felsöka. Dagens bilmärke har ofta två—fem gånger så många avläsbara felkoder jämfört med vad som krävs och dessa kan oftast bäst avläsas på tillverkarens datorer.
Klaus Silfvenius säger att vissa garantier inte kan åberopas om servicen inte utförts i detalj, ”och där är alltid märkesservice godkänd”.
Rent ekonomiskt kan det löna sig att anlita alternativa verkstäder, alltså icke märkesverkstäder.
– De har i regel lägre timdebitering och blir därmed billigare. Ofta har de möjlighet att hitta alternativa reparationsmöjligheter och använda alternativa reservdelar; de auktoriserade firmorna följer tillverkarens rekommendationer och använder i regel bara tillverkarens originaldelar. Å andra sidan kan finnas en viss osäkerhet gällande funktion och kvalitet de gånger alternativa reservdelar används.
Slutligen betonar Klaus Silfvenius att man bör uppmärksamma hur garantier och reklamationer hanteras.
– Om en icke auktoriserad erbjuder två års garanti på reservdelarna är det inte så användbart vid exempelvis ett kamremsbrott. Att få en ny kamrem är inte så intressant när man står med ett motorhaveri. En märkesverkstad erbjuder sannolikt två års garanti på delar och arbete, inklusive följdskador; det vill säga de tar hela skadekostnaden.
Generellt gäller att det är viktigt att bilen, oavsett verkstad, servas med rätt intervall. Ett vederbörligen stämplat servicehäfte har också en väsentlig påverkan på bilens värde om den skulle säljas.

Positiv utveckling bromsar

Var tredje bil som registrerades 2020 var en laddbar bil. Sverige tillhör de länder därutvecklingen går fortast. Tyvärr ser vi att den positiva utvecklingen kommer att bromsas upp, bl.a. på grund av förändringar i Bonus malusysstemet och förmånsbeskattningen.

Källa: Bil Sweden

Service kräver certifiering

Allt mer teknisk information från datorer och processer styr funktionerna i bilen och det har lett till diskussioner om vilka som ska få utföra verkstadsjobben. För att biltillverkarna ska godkänna att andra verkstäder än de som är auktoriserade får serva och reparera bilen krävs en certifiering. SFVF, Sveriges fordonsverkstäders förening, har genomfört ett projekt för att hjälpa verkstäderna att klara kraven inför certifieringen. Det ska bland annat ske genom en gedigen kompetensförsörjning. Genom ett utbildningsmaterial kan alla verkstäder hämta hem materialet från SFVF.

Källa: Pressinformation från SFVF

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.