Solel utan takbesiktning kan kosta dubbelt

Gabriella Ajax

Marknaden för solceller är minst sagt glödhet. Men det finns en viktig sak som inte får glömmas innan du får solceller monterade på ditt tak - besiktningen. Att slarva med den kan innebära enorma kostnader, helt i onödan.

Förra året producerades rekordmycket solenergi i Sverige. Och nu när bidraget för grön teknik höjts från 15 till 20 procent så finns all anledning att tro att marknaden fortsätter spikrakt uppåt. Men innan du ber om offerter på solcellsmontage, börja med att beställa en takbesiktning.

– Det är viktigt att komma ihåg att solcellsmontörer inte har ansvar för takets skick förutom om det skadas under själva monteringen. Men har du inte gjort en statusbesiktning i förväg kan det bli svårt att bevisa om du har otur och råkar ut för en oärlig entreprenör, säger Anton Rehnström, verksamhetschef på Karlaplans plåtslageri. Men även takskador som upptäcks vid ett senare skede som inte har med solcellsmontaget att göra kan bli dyrt. Det kan vara så enkelt som att taket har nått sin livslängd, eller att skador uppkommer som inte går att åtgärda med solcellspaneler som ligger i vägen. Det värsta som kan hända är att helt fungerande solcellspaneler måste plockas ner på grund av att taket måste renoveras eller bytas ut.

– Då har du helt plötsligt dubblat kostnaden helt i onödan, säger Anton och ger flera exempel där han stött på liknande problem. Och den som får stå för notan är alltid fastighetsägaren. Alla onödiga kostnader kan enkelt undvikas genom att du som fastighetsägare gör en så kallad statusbesiktning före solcellsmontaget och följer upp med en slutbesiktning när solcellerna är på plats. Välj en besiktningsman som har kompetens inom tak och har certifiering som också säkerställer att de innehar den kompetensen som krävs, exempelvis SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund). Och vänta alltid med att betala fakturan tills slutbesiktningen är gjord, avslutar Anton.

Statusbesiktning

Innan ett beslut tas om att installera solceller på ditt tak är det väldigt viktigt att veta befintligt skick och eventuella brister. På så sätt har montören mer information om takets skick innan arbetet påbörjas, ni får också ut det mesta av installationen och slipper träffa på oönskade överraskningar.

Bidrag för solceller höjs

Från och med den 1 januari 2023 är det mer förmånligt att installera solceller som låter dig generera egen elektricitet. Avdraget på fakturan höjs från 15 till 20 procent. För att få avdraget behöver du ha tillräckligt mycket skatt att räkna av reduktionen mot.

Skattereduktion för grön teknik ges för:
1. Installation av nätanslutet solcellssystem. Skattereduktion ges med 20 procent av kostnaden för arbete och material.
2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
3. Installation av laddningspunkt till elfordon. Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Läs mer på skatteverket.se

Foto toppbild: Big Stock