Hallå där…Astrid Grinell, redaktör på VA-guiden och expert på enskilda avlopp

2024-07-16

För de som vill installera nytt eller uppgradera sitt befintliga enskilda avlopp till våren, vad kan de göra redan nu?

– Börja titta på avloppstekniker. Fundera också på hur din fastighet används. Är det ett fritidshus som bara används under de varma månaderna, eller är du där även på vintern? Kommer ni bli fler eller färre i hushållet de närmsta åren? Om ni till exempel behöver en sluten tank, ska den vara på tre eller fem kubik? Har man småbarn hemma blir det också mer tvätt i tvättmaskinen och tömningarna kos-tar ju runt tusen kronor per gång. Tänk på att en lösning som inledningsvis är billig sedan kan bli en dyr årskostnad.

Vad ska vara klart innan spaden kan sättas i marken?

– Tillståndet från kommunen. När du fått det ska grävning påbörjas inom två år. Efter ytterligare tre år ska installationen vara klar. Totalt har du alltså fem år på dig. Förstår du inte allt som står i beslutet om tillstånd så ring din handläggare på miljökontoret.

Hur lång är handläggningstiden?

– Det varierar mellan kommuner, men generellt tar det mellan fyra till tio veckor. Det är tiden från att allt material är inlämnat, det som kallar för ett komplett ärende.

Vilket material ingår i ett komplett ärende?

– Det brukar vara kartmaterial med lokalisering och teknik. Även avståndet till din egen eller dina grannars dricksvattenbrunnar, samt eventuella jord- och bergvärmebrunnar, diken, bergklackar och större vattendrag. Helt enkelt avståndet till de olika saker som kan påverkas av avloppsvattnet. Materialet kan du ta fram själv eller tillsammans med en kunnig entreprenör.

Var får man rådgivning om just sin egen fastighets förutsättningar?

– Om man vill ha personligt stöd och rådgivning så kan man ringa till kommunens miljökontor. En del kommuner har även VA-rådgivare som i vissa fall hjälper till med enskilda eller gemensamma avlopp. Vill man läsa på på egen hand så kan man vända sig till Avloppsguiden, för det frågor som miljöinspektörerna inte kan eller får svara på.

ANDRA ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.