Elbilen kan ta över helt

Bjorn Gustavsson

Publicerad: 2024-07-16

Hur länge ska det dröja innan elbilar blir likvärdiga fossilbilar vad gäller pris och räckvidd? Många gissar att elbilens verkliga genombrott kommer först när pris och prestanda motsvarar fossilbilens.

Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert på Riksförbundet M Sverige. Foto: Riksförbundet M.

Vad händer framöver? Kommer den snabba fordonsutvecklingen att fortsätta accelerera och billiga elbilar bli tillgängliga på marknaden inom kanske bara tio år? En viss osäkerhet råder: i takt med att den ekonomiska och politiska utvecklingen förmörkats finns aktörer som spår att elbilsutvecklingen kanske inte blir så snabb som förväntat.
BMW:s vd Oliver Zipse, exempelvis, varnade nyligen för minskad efterfrågan på elbilar i Tyskland. Han förespråkar i stället satsningar på hybrider och på sikt även vätgasfordon. Andra menar att den övre, dyrare delen av elbilssegmentet är mättat och att vad som behövs är produktion av elbilar i den lägre prisklassen, i storleksordningen 25 000 euro.
Villatidningen vänder sig till Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert på Riksförbundet M Sverige, ”mötesplatsen för Sveriges bilister”.

Han är tveksam till om elbilen kommer att kunna motsvara fossilbilen vad gäller räckvidd. Batterierna blir stora och tunga.
– Samtidigt är det inte hållbart att köra runt med för mycket outnyttjad räckvidd eftersom det krävs stora mängder jordartsmetaller för att bygga batterier. Elbilar med mindre batterier har lägre klimatpåverkan. I valet av bil ska man ändå inte ta höjd för behov vid enstaka längre resor varken avseende lastförmåga eller räckvidd. Det bästa tipset är att välja en bil som fungerar för de dagliga resorna och sådana har funnits på marknaden ett flertal år.
– Men det kostar fortfarande mer att köpa en bil som går på el. Det har man ofta igen på att milkostnaden att köra på el kan vara låg, men bilens pris är ändå en tröskel för många idag. När bensin- eller dieselbränsle sjunker i pris och klimatbilsbonusen försvunnit försvagas också kalkylen med elbilen, och en del skulle sannolikt ha ett billigare bilägande med en fossilbil.

Anders Grauers, professor vd Chalmers tekniska högskola, specialiserad på hybrid- och el-fordon:
– Elbilar kommer att bli klart billigare än nu, men hur snabbt är svårt att veta, eftersom det beror på hur snabbt efterfrågan växer. Vid starkt ökad efterfrågan kommer det vara svårt att hinna öka produktionen snabbt nog, och i så fall kommer priserna att vara höga ett bra tag till. Om efterfrågan växer mer långsamt, så att tillverkarna har en viss överkapacitet, kommer kanske priserna att falla snabbare.
– Det är framför allt batterierna som kommer att bli billigare, men många andra komponenter, som elmotorer, kommer också att sjunka i pris när de produceras i allt större volymer.
Anders Grauers förutspår att elbilar ”med stor sannolikhet” kommer att bli lika billiga att köra som bensin- och dieselbilar, i vart fall för den genomsnittlige bilägaren.
– Men inköpspriset för bilen kommer nog aldrig att bli lika lågt; det är lägre driftskostnader som kommer göra dem lika billiga att köra. Eftersom en elbil blir dyrare att köpa men billigare att köra, så spelar det stor roll hur många mil man kör per år. Den som kör många mil per år kan redan idag räkna hem en elbil, men för den som kör lite kommer elbilen kunna fortsätta att vara dyrare än dagens bilar.
Anders Grauers tror att elbilen på sikt kommer att ta över.
– När en biltyp väl dominerar marknaden blir det opraktiskt att också ha en annan sorts bil.

Men att elbilen generellt kommer att få en räckvidd likvärdig med fossilbilen ser han som tveksamt.
– Inte för att det är tekniskt omöjligt, utan för att det nog inte kommer att upplevas som att man får valuta för pengarna om man köper en elbil med riktigt lång räckvidd. Troligen kommer premiumbilar att fortsätta få längre räckvidd, kanske uppemot 70 mil, men mellanklassbilar kan nog komma att hålla sig runt 50 mil. Det kan nog även på sikt finnas en typ av billiga elbilar med väsentligt kortare räckvidd, runt 25 mil, som kan vara mycket billiga och bra att ha som pendlingsbil på sträckor upp till ca 10 mil om dagen.
Vid angivandet av räckvidd understryker Anders Grauers att en elbil vid praktisk användning ”typiskt sett” går cirka 20 procent kortare jämfört med den officiella testcykeln.

Statistik

Prognosen för antalet nyregistreringar av personbilar för 2024 är 240 000. Prognosen för andelen elbilar är 35 procent. (Bil Sweden).