Ett bra grundarbete är nyckeln

Oscar Nilsson

Publicerad: 2024-07-15

Drömmer du om mer plats i din bostad men vet inte hur och var du ska börja? Har du en oinredd källare har du stor potential till att inreda den till något helt unikt.

Nyckeln till trivsel och komfort i en källare är ett bra grundarbete. Med rätt utgångspunkt kan en kall och rå källare förvandlas till ett varmt och behagligt utrymme, men det kräver att grundarbetet utförs med största noggrannhet.
Det första du måste kontrollera är takhöjden. Många källare i gamla hus har aldrig varit avsedda att användas som bostadsrum och det är i regel lågt i tak. För att källarrummet ska vara godkänt som boendeyta måste takhöjden vara minst 2,30 meter.

Det är dock inte bara att ta fram spaden och börja gräva. Många golv är bärande för ytterväggarna, vilket gör det ytterst viktigt att den som utför jobbet är kunnig inom området och inte försvagar husets grundkonstruktion. Ofta måste du gjuta till grunden när du har grävt ut för det nya golvet eftersom det nya golvet hamnar lägre än själva grunden. Det samma gäller dräneringen. Det är av yttersta vikt att dräneringsrören ligger cirka 50 centimeter under grunden för att du inte ska få kapillärt uppsug. I och med detta måste du gräva ut runt hela huset för att kunna lägga ny dränering. Samtidigt är det klokt att passa på att göra en utvändig tilläggsisolering. En källare bör i första hand isoleras på utsidan av ytterväggen för att motverka fuktskador och uppnå en tillfredsställande inomhusmiljö.

Mindre invändiga ändringar som omtapetsering eller golvläggning behöver varken anmälan eller bygglov från kommunen, men tänker du ändra något utvändigt eller exempelvis planlösningen eller bärande konstruktioner krävs det åtminstone en anmälan till kommunen. Hör alltid med byggnadsnämnden för att ta reda på vad som gäller i din kommun.

När dränera om huset?

Experter rekommenderar att man kontrollerar dräneringssystemet var 10-15 år och vidta åtgärder vid behov. Det kan också vara nödvändigt vid en renovering eller tillbyggnation. Upptäcks tecken på fuktproblem, som blöta väggar, mögel, dålig lukt eller vattenansamlingar runt husets grund är det hög tid att dränera huset. Det är rekommenderat att konsultera en fuktexpert eller dräneringsspecialist för en professionell bedömning av situationen och rekommendationer för åtgärder.