Tomtägarna köpte ett gemensamt minireningsverk

2024-05-28
Valet blev till slut ganska enkelt för de 50 tomtägarna vid Hjälmaren i Vingåkers kommun. Det handlade om att antingen renovera den 40 år gamla reningsanläggningen eller att anlägga enskilda avlopp. Det självklara beslutet blev ändå att gemensamt investera i ett nytt minireningsverk.

Bakgrunden var att Marens tomtägarförening 2015 fick ett föreläggande av kommunen med krav på försiktighetsåtgärder på den gamla reningsanläggningen. Alternativet, om kraven inte uppfylldes inom angiven tid, var att anlägga enskilda avlopp.
Efter att föreningens projektledningsgrupp hade kollat upp de olika alternativen stod det klart att det bästa var att skaffa ett helt nytt reningsverk. Det var helt enkelt inte lönsamt att renovera den gamla anläggningen. Den var slut.
– Eftersom vi redan hade rör dragna hade det ju varit helt hjärndött att anlägga enskilda avlopp. Det hade också blivit mycket dyrare, säger Crister Auer, som ingick i projektledningsgruppen som jobbade med frågan.

Är det fler än ett hushåll så blir det både billigare och mycket smartare

När beslutet väl var taget vid en extrastämma i januari 2017 gick det undan. Två företag var involverade i det rekordsnabba arbetet. I augusti 2017 var allt på plats.
– Vi fick bra stöd från både Vingåkers kommun och lantmäteriet. Nu väntar slutbesiktning i september. Så här långt är vi jättenöjda, allt är klappat och klart och vi klarade projektkalkylen, konstaterar Crister Auer.

Prislappen för varje medlem landade på 45 000 kronor. Hade man istället valt enskilda avlopp hade det blivit en kostnad på 150 000 kronor för varje fastighetsägare.
Att andra borde göra likadant, vare sig det handlar om enskilda villor eller fritidshusområden, är självklart, menar Crister Auer. Även om det inte, som i det här fallet, finns rör dragna.
– Slå er ihop om det går, är hans givna råd.

Då är frågan, när är det möjligt? Här skulle man kanske kunna tro att det krävs ett stort antal hus, dessutom nära varandra. Men så är inte fallet, förklarar Göran Edqvist på företaget som levererade minireningsverket.
– Är det fler än ett hushåll så blir det både billigare och mycket bättre. Det handlar om att dela på kostnader, både för investeringen och för serviceavtal, säger Göran Edqvist.
Han förklarar att ett minireningsverk är precis som namnet säger, ett reningsverk i miniatyr. Det renar avloppsvattnet upp till de högsta skyddskraven. Med rätt skötsel håller det i princip hur länge som helst, samtidigt som vattnet renas betydligt bättre än med traditionella enskilda avlopp. Det vill säga med trekammarbrunn, slamavskiljare och ytkrävande markbädd.
– Kolla med grannen, ska vi slå oss ihop? Det blir både billigare och smartare.


Intresserad av minireningsverk?

  • Prismässigt är det ingen större skillnad mellan de olika fabrikaten
  • Begär prestandadeklaration
  • Kolla CE-märkning som också visar att produkten testats hur vattnet renats
  • Jämför garantier och service (tex processgaranti)

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.