Vårda ditt hus med färg

Maria Zaitzewsky Rundgren

Publicerad: 2024-07-16

Efter tio-femton år brukar det vara dags att se över husets träfasad och måla om. Ett ganska stort jobb, men nödvändigt om du vill hålla huset i gott skick.

Arbetet behöver planeras till en tidpunkt då det inte finns risk för regn eller är stark sol. Det första steget är rengöringen. Tvätta noga bort all smuts, mögel och alger innan du slipar bort eventuell lös gammal färg. Tanken är att få en bra yta att grundmåla på. Det kan ibland även innebära lagning av sprickor och skador med spackel.
Grundmålningen är viktig och säkerställer en jämn och fin yta på vilken färgen sedan målas. Samma procedur gäller även putsade fasader.
Man bör ta hänsyn till vilken färg huset var målad med tidigare, för bästa resultat. Det brukar också kännas bra att ta hänsyn till husets stil och ålder, av estetiska skäl.

Om du vill måla om ditt hus på ett naturligt, ekonomiskt och hållbart sätt är linoljefärg optimalt. Linoljefärg har förskönat och bevarat byggnader i Sverige sedan 1500-talet och fram till 1960-talet målade man alltid med linoljefärg, både inomhus och utvändigt. Nyare hus är ofta målade med akrylatfärg som skyddar träet och håller emot väder och vind under många år.
Men om man vill måla med helt naturliga färger är alltså linoljefärger det självklara valet. Förutom att det är vackert är det helt fritt från tillsatser och lösningsmedel, vilket många konsumenter har upptäckt – och uppskattar.

Linoljan sugs in i träet och vårdar det, medan kemiska färger ligger utanpå träet. Linolja går att använda både inomhus och utvändigt, men skiljer sig lite åt. Fasadfärg innehåller zink, vilket inte inomhusfärg gör.
— Vi ser en tydlig attitydförändring vad gäller färger och byggnadsvård. Fler vill använda giftfria, naturliga material på sina äldre hus. Man vill gärna bevara och lyfta fram det tidstypiska. Återställa snarare än riva och göra nytt, säger Mikael Bengtsson, vd på Allbäcks färg.
Han berättar att företaget renar sin linolja och därmed lever upp till de egenskaper som ursprunglig linolja hade. Bland annat är det UV-tåligt.
Linolja fungerar på alla träunderlag, bara det är rent och torrt. Vid första strykningen blir färgen matt, då den går in i träet på djupet. Vid andra strykningen kan det bli lite flammigt och först vid tredje får man ett täckande resultat.

Mörka färger kan behöva fräschas upp efter ungefär fem år om de exponeras i söderläge – de blir ganska snabbt matta. Medan ljusa färger kan hålla sig fräscha i upp till 15 år.
Om man är mån om att återställa husets ursprungliga färg kan man göra skrap-prover och sedan kolla med det lokala antikvariet vilken färg som kommer närmast originalet.
Mikael Bengtsson berättar att Allbäcks, med de sju oorganiska pigment som de jobbar med, kan få till de flesta kulturhistoriska färgerna. Vanligaste färgen som kunder efterfrågar är vitt.
Även äldre fönsterbågar målades med linoljefärg och forskning från Göteborgs universitet visar att fönsterbågar på gamla hus faktiskt är tätare än moderna fönster. Det handlar då om en samverkan mellan hus och fönster som gör att de äldre fönstren fungerar optimalt på det gamla huset. Byggnader som är 70 år eller äldre är oftast byggda av bra virke och målade med bevarande linoljefärg och därmed väl värda att vårda och underhålla.