Läget på bilfronten år 2014?

2024-05-26
Bilmässor är ofta spänn­ande tillställningar, med ett brett spektrum av nyheter och konceptbilar som visar vart framtidsvindarna blåser. Numera ingår också kringarr­ange­mang som seminari­er och diskussioner, där forskare, politiker och opinionsbildare bildar panel.

Läget på bilfronten år 2014? Massproducerade utsläppsfria bilar låter ännu vänta på sig. Visst har det lanserats nya el-bilsmodeller; exempelvis Volkswagens e-Golf-modell, som fått mycket beröm, men räckvidden överskrider inte 20 mil. I ett läge där snabbladdare snarare är undantag än regel tvekar många bilköpare – dessutom är elbilar fortfarande mycket dyra.

I väntan på billigare utsläppsfria bilar har hybridmodellerna desto större chans att ta marknadsandelar.

På Genèves bilsalong i våras – kanske Europas största motorutställning – noterades en rad nyheter inom segmentet småbilar, där trecylind­riga Peugeot 108, Seat Mii och Hyundau i10 är exempel på den ”downsizing” som är en av flera aktuella trender. Man kan också konstatera att Sydkorea allt mer seglar upp som en av den internationella bilindustrins topp­nationer (en parallell utveckling har ju skett inom datavärlden, där Samsung blivit världens största mobiltelefontillverkare).

Till de största bilmäss­orna i Europa hör också IAA, Internationale Automobil-Ausstellung, som i år gick av stapeln i Hannover. Utställningen produceras av den tyska bilindustrin. I år var utställningsytan 265 000 kvadratmeter och inkluderade 2 000 utställ­are från 45 länder. Temat var nyttotrafik och inledningstalare Matthias Wissman, ordförande inom organisationen för tysk bilindustri, framhöll vikten av koordinerade insatser för en snabb övergång till ett transportsystem baserat på elfordon och laddhybrider (och i första hand naturgas när det gäller bussar).

Redan det närmsta halvåret kommer 17 nya elmodeller att presenteras; det gäller inte minst inom segmentet taxibilar och skåpbilar (exempel på det senare är Ivecos konceptskåpbil Vision).

Tysklands trafikminster sa att digitalisering­en komm­er att revolutionera trafikområdet.
Tyska tillverkare ligger långt fram när det gäller automatisering inom trafik­området. Intelligent trafikteknologi kan avlasta förare och registrera fel som begås underkörning­en – exempelvis reglera avstånd till framförvarande fordon och övervaka att fordonet håller sig på körbanan.

Med Renaults bilmodell som nyligen lanserades har man utvecklat ett sätt att leverera extremt låg bränsleförbrukning med hjälp av bland annat ny hybridteknik.
Foto: Renault Nordic AB
Nu i oktober hålls den stora bilmässan Paris Motor Show. Den brukar locka över en miljon besökare. I år uppmärksammas bland annat en ny generation småbilar från Smart – liksom Renaults hybridbil EOLAB, som väger endast 400 kilo och drar endast 0,1 liter/mil. Den släpper ut så lite som 22 gram koldioxid/km. På kortare sträckor än sex mil kan EOLAB köras på el, utan några som helst utsläpp.

Foto i toppen: Mitsubishi Motors

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.