Högsäsong för inbrott

2024-05-29
Vi är nu inne i högsäsongen för inbrott. Trots att de flesta reser bort under sommarperioden så är november, tätt följd av oktober och december den period då flest villainbrott anmäls, enligt statistik från Brå. Risken för inbrott kan däremot drastiskt minskas genom grannsamverkan, bra mekaniskt skydd på huset och hemlarm.

Förra året anmäldes 14 600 inbrott i villor och radhus vilket är en ökning med sju procent från föregående år. Ser man över en tio års period så ligger nivån på anmälda inbrott i villor och radhus idag hela 44 procent högre. För att göra det svårt för tjuven så finns en rad åtgärder du kan vidta.

Ett effektivt sätt att minska risken för inbrott är genom grannsamverkan där också polisen är med och bistår med kunskap och information. Då det bygger på att grannar lär känna varandra och hjälper varandra rent praktiskt ökar ofta tryggheten för de boende i området. Enligt en undersökning som Brå har tagit fram så har grannsamverkan visat sig kunna minska brottslighet med i genomsnitt 16 eller 26 procent, beroende på vilken mätmetod man använder.

Utöver grannsamverkan är det även viktigt att se över det mekaniska skyddet på ditt hus. Det är inte bara inbrottet som ska försvåras, utan även tjuvens möjlighet att enkelt föra bort stöldgodset. Har du exempelvis bra fönsterlås kan fönster inte öppnas utifrån. Det gör det även svårare att lyfta ut stöldgods utan att riskera att skära sig på en trasig fönsterruta. Tänk på att fönster som enkelt kan nås, till exempel i markplan är extra utsatta.

Hur bra lås har altandörren? Alla dörrar som leder in till din bostad bör ha samma säkerhetsskydd. Enligt Stöldskyddsföreningen bör säkerhetsdörrar med godkända låsenhet finnas i alla hem. Låsen gör att tjuven inte kan öppna dörren inifrån efter att ha tagit sig in i hemmet och hindrar att den vägen ta sig ut med stulna föremål.

Skulle tjuven lyckas att ta sig in i huset tar det betydligt längre att komma åt dina värdesaker eller kontanter om du förvarar dessa i ett säkerhets- eller värdeskåp.

Det mekaniska skyddet kan också kompletteras med larm som det idag finns en mängd varianter av på marknaden. Det är relativt ovanligt att tjuvarna lyckas oskadliggöra dagens larm som är trådlösa och anslutna till mobilnätet. Det finns även fler funktioner som är kopplade till dagens hemlarm. Varningssystem för brand och vattenläckor kan till exempel vara extra användbart om du är bortrest eller om det handlar om ett fritidshus du inte besöker så ofta.

Till sist, kontakta ditt försäkringsbolag och ta reda på vilka krav som ställs för att hemförsäkringen ska gälla vid ett eventuellt inbrott. Kraven kan nämligen variera mellan olika försäkringsbolag.


När du väljer larm

  • Se över dina behov: Ligger huset enskilt eller med många grannar. Hur stort är huset och hur många ingångar finns det
  • Räkna på kostnaden efter ett antal år för att få en rättvis prisjämförelse.
  • Ta reda på om du får behålla larmet efter avslutat abonnemang (detta framgår inte alltid av erbjudandet). Ett friköpt larm ger större frihet att byta mellan olika larmcentraler beroende på vilket företag som är bäst representerat där du bor.
  • Många försäkringsbolag erbjuder rabatt på premierna eller slopad självrisk om du har ett godkänt larm. 
  • Anlita alltid en certifierat larmföretag.
  • Var försiktig när du köper säkerhetsprodukter vid dörren. Kontrollera alltid säljarens identitet och jämför erbjudandet med minst två andra larmföretag.
  • Tänk på att det mekaniska skyddet som lås på dörrar och fönster är minst lika viktigt som ett hemlarm.

Källor:

ANDRA ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.