Så väljer du rätt andrabil

2024-07-16
Vad ska man som familj tänka på om man behöver en andrabil? Jag ställde några generella frågor till Morgan Isacsson, teknikkonsult på Bilprovningen, och till Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert på Motormännens riksförbund. Så här svarar de på respektive fråga.

Hur bör man egentligen definiera begreppet andrabil?
– Andrabilen är en vanligtvis en begagnad mindre bil med sämre säkerhetsstandard än den nyare förstabilen och som används av kvinnor eller vuxna hemmavarande barn då männen vanligtvis använder förstabilen. Enligt min mening borde det vara tvärtom: kvinnor och hemmavarande vuxna barn ska använda förstabilen, säger Morgan Isacsson.

– Det handlar oftast om en bil som behövs som ett komplement när den ordinarie bruksbilen inte räcker till för de aktuella vardagsbehoven. Det är alltså inte direkt tal om något sport- eller entusiastbil utan vanligtvis en helt normal personbil, säger Carl-Erik Stjernvall.

Tänk säkerhet i första hand

För många familjer är två bilar ett måste. Hur ska man tänka när det gäller en andrabil i hushållet?
– Tänk säkerhet i första hand. Köp en andrabil som minst är utrustad med ett antisladdsystem (ESP) om ekonomin tillåter det. Köp en andrabil som uppfyller familjens behov, men inte mer än så. Investera pengarna i en bil med fokus på säkerhet och miljö, säger Isacsson.

– Som för alla bilköp måste man noga gå igenom prioriteringarna. Ekonomin styr ofta, och avgör allt från bilens komfort, storlek, ägandekostnad och pris. Oftast är andrabilen en mer begagnad bil än familjens förstabil av just ekonomiska skäl, och det är kanske också rimligt med tanke på att andrabilen vanligtvis inte kommer att användas till lika mycket körning som förstabilen, säger Stjernvall.

Vilka är valmöjligheterna?
– Förutom att välja en andrabil med minst antisladdsystem rekommenderas att man väljer en bil där motorn är utrustad med kamaxelkedja istället för en kamaxelrem som är dyr att serva, säger Isacsson.

– Det finns egentligen inga restriktioner här, men givetvis ska man noga tänka över just hur de egna behoven och förutsättningarna ser ut, och bestämma därefter. Som vanligt när man köper en bil så styr prisklassen oftast, om man fick drömma skulle säkert en elbil passa för många familjer. Välj en mindre bil om bara en eller två personer ska färdas kortare sträckor med relativt lite bagage. Grundregeln är att inte köpa en bil som är större än ens grundbehov, säger Stjernvall.

Hur ser utvecklingen ut när det gäller just så kallade andrabilar?
– Utvecklingen av trafiksäkerhetsförbättrande säkerhetssystem gäller även för mindre bilar och i takt med att bilarna måste bli bränslesnålare kommer andrabilen att leva vidare framöver, säger Isacsson.

– Det finns många olika sätt att ha tillgång till bil idag. Att just köpa en bil kanske inte är det mest ekonomiska? Behövs bilen bara en dag i veckan eller några dagar i månaden kanske det vore billigare att hyra en bil eller gå med i en bilpool under dessa tillfällen, säger Stjernvall.

För- respektive nackdelar när det gäller köp av begagnad respektive ny andrabil?
– För de flesta är det ekonomin som styr och det gäller även vid val av en andrabil men för säkerhetens och miljöns skull: Köp en så ny andrabil som är möjligt, säger Isacsson.

– Det är kraftigare värdefall på nya bilar. Därför är det många som letar minst två eller tre år gamla bilar, där föregående ägare tagit den största ekonomiska smällen så att säga. Nackdelen i att köpa en äldre bil är ju att nybilsgaranti och liknande kan ha förfallit. Undvik gärna de äldsta och minst säkra bilarna som saknar krockkuddar och antisladdsystem. I en redan ansträngd ekonomi kan oförutsedda reparationskostnader vara svåra att hantera; ta extra höjd i kalkylen så att det finns en buffert för sådant, säger Stjernvall.

Vilka modeller torde idag vara populärast som andrabilar?
– Små krocksäkra och bränslesnåla bilar med en design som tilltalar kvinnor, säger Isacsson.

– Fokus ligger på praktiska bilar eftersom de flesta har behov av bilar som klarar många olika saker. De flesta har dock en mindre och äldre bil som andrabil. Det är svårt att säga vilka som kan vara vanligast men några exempel kan tänkas vara Hyundai i10, VW Polo eller kanske en Renault Clio, säger Stjernvall.


Fakta!


Koldioxidutsläppen från nyregistrerade bilar i Sverige fortsätter att sjunka. Utsläppen januari—juli 2016 från nyregistrerade bilar var i genomsnitt 4,6 gram/km lägre än samma period 2015. En bidragande orsak till detta är att Sverige ligger på andra plats i världen vad gäller andelen laddbara bilar (laddhybrider och rena elbilar) som andel av nyregistreringarna. Dessutom ligger Sverige etta vad gäller andel biodrivmedel i Europa. (Bilsweden)

Januari—juli 2016 registrerades i Sverige 211 788 personbilar (+10 % jämfört med förra året). (Bilsweden).


Foto i toppen: Hyundai.

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.