Stress i trafiken ökar

2024-05-28
Hur ser den allmäna utvecklingen ut inom svensk trafik? Villatidningen har pratat med trafikpolis Samuel Sköldö på trafiksektionen vid stockholmspolisen.

– Befolkningsantalet ökar i Sverige och därmed även antal fordon som ska samsas på en begränsad yta. Stressen i trafiken ökar och gör att vi tar större chanser och skapar ett aggressivt beteende. Jag hör dagligen klagomål från trafikanter som upplever en allt otryggare trafikmiljö. Här måste vi börja med att se över vårt eget beteende och inte bara fokusera på andras fel och brister.

Vilka är de vanligaste trafikförseelserna?
– För höga hastigheter, många ger inte tecken vid sidoförflyttning, för korta avstånd, bilister som bryter spärrlinjer.

Skiljer sig svenskars beteende i trafiken från andra länder?
– Jag kan bara svara utifrån egen erfarenhet, efter att ha tillbringat tusentals mil på europeiska vägar. Överlag respekteras hastighetsgränserna bättre ute i Europa. Man är bättre på att använda blinkers och då speciellt på Autobahn i Tyskland. Danmark har en mycket bättre cykelkultur än Sverige där man har en ömsesidig respekt för varandra.

– Men – om man ska vidga perspektivet och se på hur många olyckor med skadade och dödade i trafiken så har vi internationellt mycket låga olyckstal. Vi har ett högt säkerhetstänkande och har på många områden varit ett föregångs-land i trafiksäkerhet, avslutar Samuel Sköldö.


RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.