Många valmöjligheter för villabyggarens nya hus

2024-07-16
Somliga vill med den nya villan kanske förverkliga modernistiska drömmar med stål och glas, mycket betong, råa ytor och minimalistisk elegans; andra satsar på trä, allmogestil eller vad det nu kan vara… Valmöjligheterna kan vara nästan lika stora som villabyggarens fantasier om det nya huset.

My Lundin, projektledare och kontrollansvarig på företaget Gar-bo, hjälper människor att förverkliga husbyggardrömmar. Här hennes allmänna råd till den som ska bygga eget:
– Tänk kvalitet på sådant som inte lätt kan bytas ut. Det är lättare att byta köksluckor än tätskikt i ett våtrum eller pappen under takpannorna.

Vilka övergripande råd kan du ge när det gäller installationsarbeten: VVS, el, värmesystem osv?
– Det är viktigt att projektera grundligt. Ta proffs till hjälp. Installationerna ska fungera över lång tid, ha bra funktion och vara energisnåla. Installationer är som städning: det märks när det inte fungerar!

Vad ska man tänka på när det gäller planering av våtutrymmen?
– Att man innan arbetet inleds har bestämt utformning, material och inredning. För att få rätt fall, måste man exempelvis veta vilken tjocklek på klinker det kommer att vara. För att placera golvbrunn behöver man exempelvis veta tjockleken på skrivmaterialet på väggarna. För upphängning av inredning måste exempelvis kortlingarna sitta rätt.

Vilka huvudsakliga alternativ har man när det gäller planering av våtutrymmen?
– Oändliga! Men man måste följa BBR, Boverkets byggregler. Det gör man enkelt genom att följa branschreglerna i de delar som rör våtrum samt även tillgänglighetskraven.

Särskilt bra material när det gäller våtrum?
– Välj kontrollerade, beprövade material. Tänk kvalitet – och att det ska gå att komplettera, byta ut vid lagning.

Elsa Mångård, informatör på Boverket, vill inte ge några direkta råd när det gäller materialval.
– Våra byggregler är så långt det är möjligt materialneutrala och fokuserar istället på vilken funktion man ska uppnå i sin byggnad.

Beträffande installationsarbeten har hon några övergripande råd. Först när det gäller vatten- och avlopp:
– Installationerna för tappvatten ska vara projekterade och utförda så att vattnet har en god kvalitet när det når tappkranen. Regler för dricksvattnets kvalitet ges ut av Livsmedelsverket. Temperaturen på tappvatten har stor betydelse för hygien och hälsa. Kallt vatten ska vara kallt eftersom det är ett livsmedel, men det ska också vara kallt för att minimera risken för tillväxt av mikroorganismer på installationerna. Det är därför av stor betydelse att installationerna placeras så att kallvattnet inte blir uppvärmt.

Gällande värmesystem råder hon:
–Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning. I Boverkets byggregler finns reglerat hur mycket energi en byggnad får göra av med.


Fördjupad läsning

Inför planering av våtrumsutrymmen kan det vara värt att se på följande information från Boverket

Sist men inte minst: låt dig inspireras genom att se på så många villor som möjligt, både i verkligheten och via tidsskrifter och sajter om villor och villabyggande.


ANDRA ARTIKLAR