Alltfler väljer golvvärme. Det skapar inte bara en skön känsla utan är ofta ett bra och effektivt sätt att värma huset. Vanligast är vattenburen golvvärme och golv uppvärmt med el- slingor. I främst nyproducerade hus förekommer även luftburen golvvärme.

Viktigt att tänka på:

  • El-slingor fungerar som direktverkande el. Finns vattenbaserat värmesystem är vattenburen golvvärme att föredra. Det går dessutom att kombinera med solfångare och värmepump.
  • För el-golvvärme krävs behörig installatör. Det gäller däremot inte för vattenburen golvvärme. Men det betyder inte att det är en helt enkel installation. Det är därför klokt att åtminstone rådgöra med en fackman.
  • I ett befintligt hus krävs en noggrann analys av energi och effektbehov. Allt för att undvika kallras vid fönster.
  • För installation av golvvärme i badrum krävs en Säker Vatten-installation och försäkringsbolagen kräver att jobbet utförs av behörig fackman.
  • Golvvärme kan läggas överallt. Golvet blir inte avsevärt tjockare.
  • Se till att ha tillräckligt tjock isolering under. Detta för att undvika att värmen smiter ut med risk för fuktskador. En tumregel i hus med krypgrund är minst 250 mm isolering.
  • Val av golv påverkar uppvärmningseffekten. Ett plast- eller klinkergolv leder värme bättre än parkett. Men i princip fungerar golvvärme till praktiskt taget alla golv. Undantaget är vissa träslag, främst bok och lönn.
  • Just golvvärme under trägolv kräver extra noggrannhet. Till exempel att träbaserade golv trivs bäst med en genomsnittlig luftfuktighet mellan 30-60 procent. Yttemperaturen 27°C bör inte heller överstigas. Mer info finns som pdf – ”Trägolv på golvvärme”- på golvbranschen.se

Till sist en liten brasklapp från Boverket:
”För att golvvärmen ska bli en energibesparing måste huset lämpa sig för sådan uppvärmning, annars kan energianvändningen öka påtagligt. Om golvvärmen installeras fel kan den dessutom orsaka fuktskador i husgrunden.”
Med andra ord, konsultera en fackman innan du påbörjar arbetet.

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.