Vattenskada, vilken katastrof!

2024-04-19

Vattenskador är definitivt en av villaägarens värsta mardrömmar och det inte utan anledning. Det handlar om hemmets överlägset största skaderisk. Att badrum och kök är mest utsatta förvånar väl knappast.

En generellt vanlig orsak till vattenskada är att gamla, rostiga rör sprungit läck. Vid ett rejält läckage handlar det i genomsnitt om 750 liter vatten som fritt flödar ut per timme. Hur mycket det blir på ett dygn kan var och en räkna ut. Tänk om det händer när man är bortrest? Hemska tanke. Även om du är rätt försäkrad kan notan bli dyr. Och kanske ännu värre, du kan bli utan badrum eller kök under flera månader.

Av totalt 5 771 rapporterade vattenskador under 2016 stod villahushållen för hela 83 procent. Vanligast är att drabbas är hus byggda på 1960 och -70-talet, det vill säga under den period då stora delar av den svenska villamattan rullades ut. Även äldre hus byggda före 1930 ligger i farozonen. Det handlar alltså om hus med gamla ledningar och rör vars tekniska livslängd är slut.

Eftersom vattenmängden är så liten så märks oftast inte läckan förrän det gått väldigt lång tid

Under senare år har glädjande nog både andelen och antalet skador i bad- och duschrum minskat. Här kan vi hoppas på en fortsatt nedåtgående trend. Men tyvärr har det samtidigt skett en ökning i våra kök. Sedan några år tillbaka ligger köken högst på vattenskadetoppen. Faktum är att mellan åren 2011 och 2015 ökade antalet vattenskador i kök med hela 172 procent. Här sker nu var tredje vattenskada. Och trenden är inte positiv. Skadorna fortsätter att öka och är nu uppe på cirka 30 000 per år. Av samtliga anmälda vattenskador under 2016 stod kök för 34 procent medan badrum står för 27 procent.
– Att skador i kök nu ökar beror förmodligen på att vi skaffar alltfler vattenanslutna apparater, säger Peter Bratt, skadeexpert på Länsförsäkringar. Ett modernt kök kan ha uppåt 20 vattenanslutningar. Det handlar alltså inte längre om bara läckande kyl, frys och diskmaskin, som är de vanligaste orsakerna till vattenskada i kök. Med exempelvis vattenanslutna spisar, ismaskiner, kaffebryggare, mikrovågsugnar och separat kolsyrekran ökar givetvis risken att drabbas.

Olika tätskikt används beroende på vilket underlag man jobbar med. Från vänster; vätskebaserat tätskikt som rollas på underlaget, plastmatta som tät- och ytskikt, tätskiktsfolie samt plastmatta som tätskikt under keramiskt ytskikt. Foto: GVK

– Eftersom vattenmängden är så liten så märks oftast inte läckan förrän det gått väldigt lång tid, konstaterar Peter Bratt. Han påpekar att de flesta kök inte heller är byggda för att hantera ett läckage, på samma sätt som ett badrum är numera. När det gäller just våtrum finns en rad bestämmelser, bransch- och byggregler att ta hänsyn till. Krav som påtagligt visat sig ha minskat antalet fuktskador.
– Trots att vattenanvändningen i badrum har ökat har andelen skador minskat och det tack vare förbättrad teknik, bättre material och strängare regler,

Men så är det inte i övriga bostaden, inte heller i köken, åtminstone än så länge. Där var det faktiskt bättre förr. Parkett- och laminatgolv, som idag är så vanligt förekommande i våra kök, klarar inte alls vatten på samma sätt som de gamla kökens plastmatta med uppvikta kanter.

Så i väntan på om vattensäkra lösningar kan komma att införas som krav även vid installation av nya kök, vad kan vi som ansvarstagande villaägare göra för att se över vattenskyddet? Här följer några tips.

Förebygg vattenskador i köket:

  • Ha vattentätt underlägg under diskmaskin, kyl och frys. Dessutom vattentätt golv i diskbänksskåp så att vatten rinner ut vid ett läckage, som då upptäcks i tidigt skede.
  • Se till att arbete med vattenanslutna hushållsmaskiner alltid utförs av ett behörigt VVS företag.
  • Kontrollera vattenledningarna regelbundet så att alla vatten- och avloppsanslutningar är täta.
  • Installera vattenfelsbrytare som stänger av vattnet om läckage uppstår. Flera försäkringsbolag ger installationsbidrag till de kunder som installerar en sådan.
  • Komplettera med ett vattenlarm så att du snabbt upptäcker ett läckage.

Visste du att…

Varje år drabbas ungefär 100 000 svenska hushåll av vattenskador.

Vanliga skador i köket

29 276 skador under åren 2008 – 2015

Rör 27 %
Diskmaskin 25 %
Koppling/fog 19 %
Kyl/frys/ismaskin 12 %
Armatur/ventil 3 %

Källa: Fakta är hämtad ur 2016 års vattenskadeundersökning från Säkert Vatten, försäkringsbolagen, GVK och BKR.

Foto i toppen: GVK

ANDRA ARTIKLAR