Så hittar du vattenläckan

2024-06-18

Har du en vattenläcka i din bostad men vet inte var den kommer ifrån? Då är det läge för en läcksökning.

Har det dykt upp en fuktfläck på badrumsväggen? Eller försvinner vatten oförklarligt ut ur ett värmesystem? Beroende på vad för sorts vattenläckage du upptäckt så kan en läcksökning gå till på olika sätt.

I ett värmesystem kan det vara särskilt svårt att lägga märke till läckor, då vattnet tenderar att tränga ut och sedan dunsta bort. Har du en vattenmätare i huset är det inte desto mindre möjligt att upptäcka eventuella läckor i tid. Börja med att stänga av allt som förbrukar vatten i huset och kontrollera därefter att räkneverket på vattenmätaren står still.

Det går även att spruta in ett spårämne i värmesystemet för att lokalisera läckans ursprung.

Har du istället noterat en fuktutfällning på ett golv eller en vägg bör du genast stänga av vattnet, så att skadan inte förvärras. Sedan kan det vara dags att börja bryta upp ytan lite försiktigt, om möjligt.

I rör uppstår slitaget gärna på insidan genom att tjockleken minskar över åren. Äldre ledningar med skador kan därför behöva bytas ut.

Är skadan av mindre omfattning kanske du kan frilägga problemområdet och åtgärda läckaget på egen hand.

I vissa fall krävs emellertid mer erfarenhet och kunnande – en insikt om husets struktur. Då kan det vara värt att anlita en rörläggare eller vvs-montör.

Här inträffar vattenskador oftast:

1. Kök
2. Bad/dusch
3. Tvättstuga

De vanligaste orsakerna till att vattenskador sker:

1. Ledningssystem
2. Utrustning
3. Tätskikt i våtrum

Källa: Vattenskadecentrum

Mögel i huset?

Det är vanligt att fukt- och mögelskador ger en obehaglig lukt i huset. Lukten sätter sig både i kläder och
i huset. Ofta kan man också se när huset är mögelskadat, till exempelvis genom svarta prickar på väggarna. Det är vanligt att det är besökare i huset som påpekar att det luktar illa, eftersom man blir ”blind” i sitt eget hus och inte ägnar någon speciell tanke åt att det luktar illa. Dock är det inte alla mögelsorter som luktar, och det kan därför vara svårt att veta att huset är sjukt. Om du misstänker att du har mögel i ditt hus, bör du ta kontakt med en yrkesman som kan hjälpa dig genom att göra en noggrann kontroll och undersöka om det finns mögel i huset. Du kan exempelvis anlita en fuktutredare som kan hjälpa dig med att undersöka ditt hus och lokalisera vart problemen sitter. Detta kan man göra genom s.k. fuktmätare och andra verktyg, som an-vänds vid en besiktning.

ANDRA ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.