Nytt år, nya trender!

2024-07-16
Vad kan vi förvänta oss inom bilvärlden under 2018? De senaste åren har den tekniska utvecklingen varit extremt snabbt, och de hetaste trenderna just nu torde vara datorisering och självkörande bilar – samt inte minst: elektriska bilar. Allt fler bilföretag deklarerar att de ska fasa ut tillverkningen av bensinbilar, och myndigheter världen runt skärper kraven på fordonsutsläpp. Och orsaken till denna snabba gir i riktning mot elbilar är förstås att jorden hotas av en uppvärmning långt värre än vad som fastställdes i Parisavtalet. I stället för att minska har koldioxidutsläppen på senare år till och med ökat.

Motormännens riksförbund skriver på sin hemsida: ”Inom en förhoppningsvis inte alltför avlägsen framtid är våra bilar fossiloberoende.” Villatidningen kontaktade Motormännens Carl Zeidlitz och frågade hur pass nära denna framtid kan vara.
– Regeringen har ju satt målet till 2030, förstått som 80 procents minskad användning av fossila drivmedel jämfört med 2010. För att nå dit kommer det behövas åtgärder inom fordon, bränsle och beteende. Bilarna behöver bli energisnålare, bränslet behöver vara förnyelsebart i betydligt högre grad och vi behöver minska fordonsanvändningen av. Idén är att dessa åtgärder tillsammans ska bidra till att målet uppnås. Jag är dock tveksam till att vi lyckas. Över 40 procent av de nya bilar som såldes 2017 var bensindrivna.
–På dieselsidan finns redan nu vanlig diesel att köpa med 50 procent biobaserad råvara, vissa biltillverkare godkänner också HVO 100, helt biobaserad diesel. Sedan har vi alternativen el, biogas och etanol. Men de utgör alldeles för liten andel av nybilsförsäljningen.

Vilka nyheter inom bilvärlden ser mest hoppfulla ut, just nu, ur ett klimatperspektiv?
– Elbilarnas och laddhybridernas starka frammarsch. Längre räckvidd och lägre pris gör dem snart överkomliga för många hushåll. Biogas och etanol är också bra alternativ ur ett klimatperspektiv. Det nya fordonsskattesystemet, bonus-malus, kommer att göra dem mer attraktiva vid nybilsköp tror vi. Bonus-malus missgynnar dock de snåla dieselbilar som är godkända för HVO100, vilket är synd. Där kan man komma ned rejält i klimatpåverkan. Viktigt dock att dieselbilen är utrustad med den senaste reningstekniken, så kallad Ad Blue, så att den inte släpper ut för mycket kväveoxider.

Hur klokt är det att idag köpa en ny bensinbil, med tanke på att de snart kanske till och med förbjuds?
– Det finns inget som tyder att nyare bensinbilar kommer att förbjudas i större områden, men regeringen bereder just nu en förordning om miljözoner så vi får se vad de kommer fram till. Men man ska vara medveten som konsument. En modern och snål bensinbil med partikelfilter kan vara ett bra alternativ. Kanske en laddhybrid, en biogas- eller etanolmodell?

Vad kan Motormännen göra för att vrida utvecklingen i riktning mot att vi snart ska få en fossiloberoende fordonsflotta?
– Vi har arbetat mycket med det nya bonus-malus-systemt och fått det i rätt riktning med högre bonusar till de mest klimatsmarta personbilarna, elbilarna och biogasbilarna. Vi har också arbetat aktivt för det laddstolpebidrag till hushåll som nu införs. Vi kommer fortsatt arbeta för långsiktig skattebefrielse av förnyelsebara drivmedel. Vi arbetar kontinuerligt med konsumentinformation och utvärderar olika drivmedelsalternativ och fordonstekniker.

Villatidningen vände sig även till Bertil Moldén, vd på Bil Sweden, med några frågor.

Vilka trender inom bilvärlden är mest hoppfulla sedda ur ett klimatperspektiv?
– Elektrifiering. Och den börjar nu ta fart: andelen nya laddbara elbilar var förra året 5,1 procent och vår prognos är 9,4 procent för 2018.
– Automatisering: självkörande och uppkopplade fordon är inte långt borta och kommer att bidra till ökad trafiksäkerhet, minskad miljöpåverkan, olika bildelningstjänster m.m. Därtill ökad andel biodrivmedel – Sverige redan Europabäst med 19 procent under 2016, och andelen ökar. De närmsta åren kommer vi även att se fler mildhybrider, som också är en typ av elektrifiering. Vår bedömning är att dieselbilar även fortsättningsvis kommer att ha stor betydelse för att minska klimatpåverkan från vägtransporterna, speciellt som de är en inkörsport för biodrivmedel.

Hur snart kommer man att kunna köpa en elbil till ungefär samma pris som idag en vanlig bensinbil kostar?
– Volkswagen t.ex. säger att deras elbil ID, som kommer 2020, ska kosta som en välutrustad Golf Diesel.

Vad bedömer du som huvudnyheter inför det kommande året?
– Införandet av det nya skattesystemet Bonus-malus, förändrad tjänstebilsbeskattning, reduktionsplikt för biodrivmedel och ny förordning om miljözoner.


I Detroit, länge bilindustrins ”huvudstad” i USA, höll i januari sin årliga bilmässa, med utställare från hela världen och där landets transportminister yrkade på snabb omställning till självkörande bilar. I februari hölls Auto Expo i New Dehli, en av världens största bilmässor, med mängder av nya fordon, bl.a. bränslesnåla trehjulingar och elbilar. Härefter väntar i april Auto China i Peking, där många nya modeller kommer att presenteras.
Till de stora Europamässorna hör bl.a. den årliga International Motor Show i Genève (mars), Frankfurt Motor Show, som hålls i höst och som brukar attrahera cirka en miljon besökare, samt mässorna i Paris och Hannover. Därefter väntar den betydelsefulla Los Angeles Auto Show (november).
Här några av 2018 års elbilslanseringar: Nissan Leaf – ca 375 000 kr och med en räckvidd på nästan 40 mil! Tesla modell 3, med en körradie på 35 mil, väntas kosta ungefär 450 000 kr.


Fakta:

2017 registrerades 379 393 nya personbilar – en ökning med 1,9 procent jämfört med 2016 och den högsta siffran någonsin.
Förra året omkom 254 personer i den svenska vägtrafiken – lägst antal i modern tid (1966 var siffran drygt 1 300 personer).

Bob Lutz, en höjdare inom den amerikanska bilbranschen, förutspår att dagens bilar kommer att försvinna inom 15—20 år och ersättas av självkörande moduler, ingående i stora fordonsflottor som bolag som exempelvis Uber kommer att administrera.


RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.