Genombrott för elbilar

2024-06-18
 Antalet elfordon blir snabbt allt fler, jorden runt. Särskilt snabb är ökningen i Kina, Västeuropa och Kalifornien. Tom Turrentine, fordonsforskare vid University of California Davis, är en av USA:s ledande när det gäller elfordon. Han tror på ett snart och brett genombrott för elbilar.


Villatidningen fick en exklusiv intervju med Tom Turrentine, ledande fordonsforskare i USA. Han förutspår att globalt sett kommer 10 procent av bilmarknaden inom några år att bestå av elfordon och att andelen därefter snabbt kommer att öka. Elbilar kommer senast år 2025 att börja ligga i samma prisnivå som dagens bensindrivna motsvarigheter menar Tom Turrentine.
– De närmsta åren kommer dock elektrifieringen i USA inte att ske lika snabbt som i Europa och Kina, säger han. Det beror på svag politik i dagens USA. Utvecklingen bromsas därtill av amerikaners förkärlek för stora bilar. I just Kalifornien sker dock elektrifieringen två – tre gånger snabbare än i USA i stort.
– Men längre fram i tiden, 2050, kommer hälften av alla bilar som säljs i USA att vara elbilar.

Många bilfabrikanter pratar om att släppa fler elmodeller

Även fordonsforskaren Frances Sprei, professor i ”Sustainable mobility” vid Chalmers, anser att elbilsutvecklingen i USA går lite trögt just nu.
– Elektrifieringen är till stor del driven av Kalifornien och dess lagstiftning, som tvingar bilföretagen att sälja en viss andel elbilar. Samtidigt är det en så pass stor marknad att Kalifornien fortfarande är tvåa i världen sett till antalet sålda elbilar.

Frances Sprei.

Frances Sprei.

Kaliforniens högt satta ambitioner när det gäller att minska koldioxidutsläppen uppmärksammades nyligen på ett seminarium i Stockholm, med deltagare från den svenska regeringen, där ett av flera teman var vad Sverige kan lära av den amerikanska delstatens arbete för en fossiloberoende transportsektor. Trots den snabba utvecklingen i riktning mot elektrifiering anser Frances Sprei att det för närvarande råder lite av en mellanperiod på elbilsfronten: – Just 2018 släpps inte så många nya modeller och försäljningen i USA går lite trögare än förväntat. Det är fortfarande en marknad som är mycket beroende av subventioner.
– Å ena sidan händer det mycket. Många bilfabrikanter pratar om att släppa fler elmodeller de närmaste åren och med längre räckvidd. Batteripriserna sjunker, så det finns en stor potential för lägre priser. Marknaden växer och drivs nu främst av Kina och några andra länder. I USA är det Kalifornien, men också de nordiska länderna ligger bra till, inte minst Norge, med sin starkt subventionerade marknad.

Just nu pågår en bred elbilsforskning på Chalmers, kring bland annat batterier, motorer, laddningsinfrastruktur. Chalmers har också fått del av regeringens miljardsatsning för att ställa om till en elektrifierad transportsektor, och för ändamålet kommer man att tillsammans med forskningsinstitutet Rise att bygga upp en särskild anläggning.


Var sker just nu den snabbaste elbilsutvecklingen?
Frances Sprei, professor vid Chalmers:

– I Kina. Där är försäljningen störst och ökningen som starkast. Utvecklingen drivs på av regleringar. Dels har man satt krav på hur många elbilar som ska säljas varje år och dessutom har man infört subventioner i städer. I exempelvis Shanghai finns det ett auktionssystem för att kunna få en registreringsskylt. Antalet är begränsat och en registreringsskylt kan bli väldigt dyr. Men köper man en elbil får man registreringsskylten gratis.
– Det finns också många nya kinesiska elbilsföretag. Länge har fordonskvalitén varit rätt dålig, men nu blir den allt bättre. Vissa förutspår att Kina kommer att dominera den framtida produktionen av elbilar.


RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.